Ενεργειακή απόδοση χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα κέντρα δεδομένων της Google (2021)

Όταν ανακοινώσαμε τον στόχο μας για λειτουργία με 24ωρη ενέργεια χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030, αποφασίσαμε να παρέχουμε διαφάνεια όσον αφορά την πρόοδό μας, τα εμπόδια και τους φραγμούς που αντιμετωπίζουμε, καθώς και τα χρήσιμα μαθήματα που μπορεί να υποστηρίξουν τις προσπάθειες άλλων για απανθρακοποίηση των οργανισμών τους. Για αυτόν τον λόγο, κοινοποιούμε την ετήσια, συνολική ενεργειακή απόδοση χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για κάθε περιοχή, κάθε χρόνο.
Ιούνιος 2021