Δήλωση ενάντια στη σύγχρονη δουλεία 2020

Η Google, οι θυγατρικές της και οι οντότητες υπό τον έλεγχό της έχουν δεσμευτεί να συμπεριφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ηθική λειτουργία. Εκδώσαμε την παρούσα δήλωση σύμφωνα με τον Νόμο περί σύγχρονης δουλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Νόμο περί σύγχρονης δουλείας της Αυστραλίας και τον Νόμο περί διαφάνειας στις εφοδιαστικές αλυσίδες της Καλιφόρνιας, που απαιτούν από την Google και ορισμένες θυγατρικές της να αποκαλύπτουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να διασφαλίσουν ότι δεν επικρατούν συνθήκες σύγχρονης δουλείας στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτή είναι η πέμπτη δήλωσή μας, η οποία καλύπτει το οικονομικό έτος 2020 (1η Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2020).
Ιούνιος 2020