Ανθεκτικότητα με οικολογικά στοιχεία

Η συγκεκριμένη λευκή βίβλος περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούμε την αστική οικολογική σχεδίαση βάσει επιστημονικών ερευνών στις εγκαταστάσεις της Google στο South Bay.

Αύγουστος 2018