Ιστορίες

Ασφαλέστερα χημικά για μια υγιεινή διαδικασία κατασκευής προϊόντων

Οκτώβριος 2018

Επιλεγμένη τεχνολογία

Πιλοτικό πρόγραμμα

Ποιους βοηθάμε

Τους συνεργάτες μας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο ρόλος μας

Δημοσιεύσαμε μια λίστα με τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό για τις διαδικασίες κατασκευής και ξεκινήσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων εξοπλισμού της Google

Εργάτης που κατασκευάζει ένα προϊόν εξοπλισμού καταναλωτή.

Οι καταναλωτές δίκαια ανησυχούν για τα τοξικά χημικά, όπως ο μόλυβδος ή τα επιβραδυντικά φλόγας στα ηλεκτρονικά είδη. Ειναι σημαντιικό για μας να περιορίσουμε αυτού του είδους τις ουσίες στα προϊόντα Google, όπως Pixel 2 ή Chromebook. Παράλληλα όμως λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που κατασκευάζουν τα προϊόντα μας είναι και αυτοί ασφαλείς.

Ακριβώς όπως δεν θέλουμε να πάθει τίποτα οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί ένα προϊόν Google, δεν θέλουμε να πάθει τίποτα και οποιοσδήποτε κατασκευάζει ένα προϊόν Google.

Για την εξάλειψη αυτών των επικίνδυνων χημικών ουσιών απαιτείται η στενή συνεργασία με τους προμηθευτές μας, οι οποίοι συχνά έχουν την ευθύνη για την επιλογή, τη διαχείριση των χημικών ουσιών και την εκπαίδευση σχετικά με αυτές. Αυτός είναι ο λόγος που εργαζόμαστε σκληρά για να κατανοήσουμε τις αιτίες και τις επιδράσεις των πρακτικών διαχείρισης χημικών που χρησιμοποιούνται σήμερα και να δώσουμε στους προμηθευτές μας τη γνώση και την υποστήριξη που χρειάζονται για τη μετάβαση σε ασφαλέστερες εναλλακτικές.

Πολλές από τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες κατασκευής δεν υπάρχουν στα προϊόντα ή στις συσκευασίες που φτάνουν στους καταναλωτές. Αντιθέτως, αυτές οι χημικές ουσίες περιέχονται στα καθαριστικά, τα απολιπαντικά και τα υγρά κοπής και χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του εξοπλισμού. Και αυτές οι χημικές ουσίες μπορεί να αποτελέσουν απειλή τόσο για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εφοδιαστική αλυσίδα μας όσο και για το περιβάλλον.

Ανάμεσα στις ουσίες που επιδιώκουμε να εξαλείψουμε από την κατασκευή των προϊόντων μας είναι η βενζίνη, ένα χημικό που χρησιμοποιείται συνήθως σε καθαριστικά και συνδέεται με διάφορες μορφές καρκίνου1, το τολουόλιο και το n-εξάνιο, εξαιρετικά εύφλεκτοι διαλύτες που μπορούν δυνητικά να βλάψουν το νευρικό και το αναπαραγωγικό σύστημα2 και χλωριωμένοι οργανικοί διαλύτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά ως απολιπαντικά, καθαριστικά ή αραιωτικά διαλύματα και μπορεί να προκαλέσουν πονοκεφάλους και δερματικά εξανθήματα, εκτός από την καταστροφή του κεντρικού νευρικού συστήματος, του ήπατος και των νεφρών.3

Ανησυχούμε επίσης για τις χημικές ουσίες που συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για παράδειγμα, εργαζόμαστε για να καταργήσουμε σταδιακά το εξαφθοριούχο θείο, ένα αέριο του θερμοκηπίου με 22.800 φορές μεγαλύτερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη σε διάστημα 100 ετών συγκριτικά με το διοξείδιο του άνθρακα, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.4

Εργάτης εργοστασίου στο σταθμό εργασίας του που φοράει καπέλο και μάσκα.
Τα χημικά που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες κατασκευής είναι, μεταξύ άλλων, καθαριστικά, απολιπαντικά και υγρά κοπής μηχανών που δεν αναγράφονται στα προϊόντα ή στις συσκευασίες που φτάνουν στους καταναλωτές.

Ένας καλύτερος τρόπος προστασίας των εργατών

Η προστασία της υγείας και της ευεξίας όλων όσοι έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα μας είναι θεμελιώδης αξία της Google. Αμέσως μετά την παρουσίαση του προγράμματός μας Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα το 2013, ξεκινήσαμε τον έλεγχο των προμηθευτών σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση των επικίνδυνων χημικών στις διαδικασίες κατασκευής. Έχουμε ενσωματώσει στα κριτήρια του ευρύτερου ελέγχου μας διάφορες απαιτήσεις, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι προμηθευτές μας εφαρμόζουν συστήματα για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της έκθεσης των εργατών σε επικίνδυνες ουσίες και ακολουθούν ασφαλείς διαδικασίες για τον χειρισμό, την αποθήκευση και την απόρριψη αυτών των χημικών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργασιών μας, αναζητούμε πάντα καλύτερους τρόπους να προστατεύουμε τους εργάτες και να κάνουμε τους προμηθευτές πιο υπεύθυνους για τις πράξεις τους. Το 2017, δημοσιεύσαμε μια νέα λίστα ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό (MRSL) στις διαδικασίες κατασκευής, την οποία ενσωματώσαμε στην αναλυτική περιγραφή σχετικά με τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό για προϊόντα εξοπλισμού που απευθύνονται σε καταναλωτές. Στη συνέχεια ξεκινήσαμε ένα νέο πρόγραμμα αξιολόγησης MRSL για τους προμηθευτές καταναλωτικών προϊόντων εξοπλισμού της Google.

Το πρόγραμμα ξεχωρίζει από τα άλλα χημικά τις ουσίες που υπόκεινται σε περιορισμό και χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες κατασκευής, μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας αυτοαξιολόγησης που πρέπει να ολοκληρώσουν οι κατασκευαστές προϊόντων εξοπλισμού της Google. Σε αυτές τις αξιολογήσεις, επιδιώκουμε να διαπιστώσουμε ποιες χημικές ουσίες από τη λίστα MRSL (εάν υπάρχουν) χρησιμοποιούν σήμερα οι προμηθευτές μας, πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι ουσίες, τον τύπο των ελέγχων έκθεσης που διενεργούνται και πόσοι εργάτες επηρεάζονται από τη διαδικασία. Σκοπός μας είναι επίσης να κατανοήσουμε τα συστήματα παρακολούθησης των προμηθευτών: Μετρούν τις συγκεντρώσεις στον ατμοσφαιρικό αέρα συγκεκριμένων χημικών ουσιών της λίστας MRSL στους σταθμούς εργασίας; Επαληθεύουν την αποδοτικότητα του εξαερισμού; Κρατούν αρχεία αξιολόγησης αναφορικά με την έκθεση των εργατών;

Αφού πάρουμε αυτές τις πληροφορίες, συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές για να προβούμε στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και να καταρτίσουμε σχέδια για την κατάργηση των χημικών ουσιών της λίστας.

Αφιερώνουμε χρόνο για να το κάνουμε σωστά

Είναι κρίσιμης σημασίας να κατανοήσουν οι προμηθευτές τη διαδικασία αξιολόγησης και τις προσδοκίες μας, και αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος κατάρτισης για τις χημικές ουσίες MRSL που αναπτύξαμε τον Ιανουάριο του 2018. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για όλους τους προμηθευτές προϊόντων εξοπλισμού της Google και περιλαμβάνει ένα πιλοτικό διαδικτυακό σεμινάριο, εργαστήρια, εκπαιδεύσεις με φυσική παρουσία στα εργοστάσια των προμηθευτών και μαθήματα ηλεκτρονικής εκμάθησης στα Αγγλικά και τα Κινεζικά. Για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα, διεξάγουμε επίσης έρευνες παρακολούθησης και επιτόπιους ελέγχους για τους κινδύνους και τους ελέγχους σχετικά με τις ουσίες της λίστας MRSL.

Επειδή είναι σημαντικό να κάνουμε τα πράγματα σωστά, η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να είναι περίπλοκη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ζητάμε από τους προμηθευτές να αναθεωρήσουν μια διαδικασία την οποία ακολουθούν επί σειρά ετών, να εφαρμόσουν νέους ελέγχους, προγράμματα εκπαίδευσης και διαδικασίες ασφαλείας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους και σε επιβράδυνση της παραγωγής.

Ζητάμε επίσης από τους προμηθευτές να προτείνουν εναλλακτικές για τις ουσίες της λίστας MRSL που είναι ασφαλέστερες για τους εργάτες αλλά δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος και δεν έχουν άλλες απρόβλεπτες συνέπειες. Αναλύουμε σχολαστικά αυτές τις εναλλακτικές όσον αφορά τον αντίκτυπο που έχουν στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στην παραγωγή, στους κανονισμούς και στην απόδοση των προϊόντων.

Ένας εργάτης εργοστασίου που είναι συγκεντρωμένος στη δουλειά του και φοράει φόρμα εργασίας, καπέλο και μάσκα.
Παράλληλα με τη διερεύνηση ασφαλέστερων εναλλακτικών, διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας εφαρμόζουν αποτελεσματικούς μηχανικούς ελέγχους, εκπαίδευση και εξοπλισμό προστασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να καταργηθεί αμέσως η χρήση μιας επικίνδυνης χημικής ουσίας. Παράλληλα με την προσπάθειά μας να αναπτύξουμε μια ασφαλέστερη εναλλακτική ουσία, κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για την προστασία των εργατών. Διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές διενεργούν αποτελεσματικούς μηχανικούς ελέγχους, εκπαίδευση και χρησιμοποιούν εξοπλισμό προστασίας.

Το πρόγραμμά μας είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο, έχουμε όμως φιλόδοξους στόχους. Καθώς το πρόγραμμα θα ωριμάζει, στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με προμηθευτές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς του κλάδου μας για την εναρμόνιση των προτύπων διαχείρισης χημικών και την κοινή χρήση βέλτιστων πρακτικών. Στόχος μας επίσης είναι να γίνουν οι προμηθευτές από μόνοι τους πιο υπεύθυνοι, ελαχιστοποιώντας τις επικίνδυνες ουσίες σε όλες τις γραμμές παραγωγής και χρησιμοποιώντας ασφαλέστερες εναλλακτικές. Δεν αρκεί όμως οι κατασκευαστές να εξαλείψουν τις επικίνδυνες ουσίες μόνο από την κατασκευή προϊόντων για την Google. Εξίσου σημαντικό για την πρόοδο του κλάδου είναι να σταματήσουν να τις χρησιμοποιούν και για τα άλλα προϊόντα που κατασκευάζουν. Η προσπάθεια για την αποτελεσματική εξάλειψη αυτών των ουσιών πρέπει να είναι κοινή.

Εντέλει, το πρόγραμμά μας για την αξιολόγηση MRSL είναι μόνο ένα βήμα σε μια μακρά πορεία. Ως εταιρεία, φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε τις ζωές όλων όσοι χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, κατασκευάζουν τα προϊόντα μας και υποστηρίζουν τη λειτουργία μας, και αυτό απαιτεί τη δημιουργία ενός μοντέλου εφοδιαστικής αλυσίδας που προστατεύει τους ανθρώπους σε κάθε στάδιο.

1 “Benzene Factsheet,” National Biomonitoring Program, Centers for Disease Control and Prevention, last updated April 7, 2017, https://www.cdc.gov/biomonitoring/Benzene_FactSheet.html.

2 “Toluene,” National Institute for Occupational Safety and Health, Centers for Disease Control and Prevention, last updated June 26, 2018, https://www.cdc.gov/niosh/topics/toluene/default.html, https://www.cdc.gov/niosh/pel88/110-54.html.

3 “Organic Solvents,” National Institute for Occupational Safety and Health, Centers for Disease Control and Prevention, last updated October 10, 2017, https://www.cdc.gov/niosh/topics/organsolv/default.html.

4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007, https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html.