Ιστορίες

Αναδιαμορφώνουμε τις συσκευασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα για μείωση της παραγωγής αποβλήτων upstream

Αύγουστος 2022

Επιλεγμένη τεχνολογία

Βέλτιστες πρακτικές

Ποιους βοηθάμε

Τους συνεργάτες μας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο ρόλος μας

Ανάπτυξη κατευθυντήριων αρχών και βέλτιστων πρακτικών για τους προμηθευτές και τους συμβεβλημένους κατασκευαστές, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας

Προβολή από επάνω προς τα κάτω συσκευασιών από χαρτόνι με διαχωριστικά

Πλαστική μεμβράνη. Κουτιά μέσα σε κουτιά. Επίπεδα διαχωριστικών. Είναι δύσκολο να παραβλέψουμε το αποτύπωμα των αποβλήτων γύρω μας καθημερινά από υλικά συσκευασίας καταναλωτών και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η Google έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει. Υπάρχει όμως και μια άλλη, συχνά μη ορατή, περιβαλλοντική επίπτωση upstream που συμβαίνει προτού κάποιο προϊόν φτάσει σε εσάς.

Αν και ο πελάτης δεν το βλέπει ποτέ, η συσκευασία εφοδιαστικής αλυσίδας που χρησιμοποιείται στην αποστολή εξαρτημάτων και στοιχείων από τους προμηθευτές προς τους κατασκευαστές προϊόντων, δημιουργεί ένα σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

"Φανταστείτε ένα έξυπνο ηχείο ή μια άλλη συσκευή με 100 ξεχωριστά στοιχεία", λέει ο Rob Cook, επικεφαλής σχεδιασμού συσκευασίας της Google. "Πολλά από αυτά τα στοιχεία κατασκευάζονται σε διαφορετικά μέρη, από διαφορετικές εταιρείες και αποστέλλονται στην τοποθεσία παραγωγής με τη δική τους συσκευασία. Αν η συσκευασία δεν επαναχρησιμοποιηθεί, τα υλικά συσσωρεύονται."

Αφού βρήκαμε πλεόνασμα υλικών συσκευασίας στις συμβεβλημένες τοποθεσίες κατασκευής που χρησιμοποιεί η Google, αντιληφθήκαμε πως είχαμε μια ευκαιρία να μειώσουμε τα απόβλητα συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 2021 ξεκινήσαμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τους προμηθευτές μας για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

"Εργαζόμαστε ήδη για να πετύχουμε μια 100% χωρίς πλαστικό και 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία προϊόντων και θέλουμε να καταβάλλουμε την ίδια προσπάθεια επίσης για τη βελτίωση της συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας. Θέλουμε να κάνουμε το σωστό" λέει ο Cook. "Η συσκευασία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το επόμενο λογικό βήμα καθώς συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους για να είμαστε πιο βιώσιμοι."

Ένα άτομο που φοράει μια μπλούζα σε χρώμα μπλε κοβαλτίου, μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια ρίχνει μεταλλικά υλικά συσκευασίας σε μια σακούλα
Παρότι υπάρχουν λύσεις για την ανακύκλωση πολλών υλικών, ο στόχος μας είναι να μειώσουμε σημαντικά την ποσότητα των υλικών που απαιτούνται για την ασφαλή αποστολή εξαρτημάτων και στοιχείων.

Προώθηση βέλτιστων πρακτικών στη συσκευασία εφοδιαστικής αλυσίδας

Ο χειρισμός της συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί μια προσπάθεια που υπερβαίνει τα όρια της Google.

"Δεν είναι μόνο η Google που αλλάζει τις δικές της πρακτικές" λέει ο David Bourne, υπεύθυνος στρατηγικής βιωσιμότητας εξοπλισμού καταναλωτών Google. "Εισερχόμαστε βαθύτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα για να βοηθήσουμε τους προμηθευτές να γίνουν περισσότερο βιώσιμοι."

Έχοντας αυτό κατά νου, δημιουργήσαμε αρχές καθοδήγησης και βέλτιστες πρακτικές για τους προμηθευτές και τους συμβεβλημένους κατασκευαστές, με στόχο τη μείωση των αποβλήτων συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες εστιάζουν στην εφαρμογή απλών αλλαγών, όπως η χρήση λιγότερων υλικών για την αποστολή στοιχείων και η αντικατάσταση μη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών από πλαστικό από πιο ανθεκτικά, βιώσιμα υλικά, όπου αυτό είναι δυνατό.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, ελέγξαμε τη συσκευασία εφοδιαστικής αλυσίδας διαφόρων προϊόντων της Google που διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά και βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και εντοπίσαμε πολλές άμεσες ευκαιρίες. Οι δίσκοι συσκευασίας και τα διαχωριστικά προστατεύουν τα εξαρτήματα και τα στοιχεία κατά τη διάρκεια της αποστολής και της μεταφοράς. Συμβάλλουν επίσης στον χειρισμό πλαστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται δύσκολα. Για παράδειγμα, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα σε ένα εξάρτημα, αντικαταστήσαμε τα μισά από αυτά με διαχωριστικά από κυματοειδές χαρτόνι, χαρτί ή χυτευμένους δίσκους με ίνες. Αυτό μειώνει σημαντικά τον αριθμό δίσκων αφρού που χρησιμοποιούνται ως υλικό συσκευασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα μας.

Αεροφωτογραφία κοντινής λήψης σε διάφορους τύπους συσκευασίας, όπως ο προστατευτικός αφρός και οι διαχωριστικοί δίσκοι
Ο προστατευτικός αφρός, οι διαχωριστικοί δίσκοι και άλλα υλικά συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνουν σημαντικά την ποσότητα υλικών συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αντιμετωπίζουμε το θέμα των αποβλήτων συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας

Γνωρίζοντας ότι χρειαζόμασταν την υποστήριξη των προμηθευτών μας για τη μείωση της συσκευασίας εφοδιαστικής αλυσίδας, προσεγγίσαμε τους συνεργάτες μας σχετικά με τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την αντικατάσταση των υλικών που χρησιμοποιούνται για την αποστολή στοιχείων στις τοποθεσίες τελικής συναρμολόγησης και παραγωγής προϊόντων.

Αφού μοιραστήκαμε τα ευρήματά μας και τις προτεινόμενες κατευθυντήριες οδηγίες, οι προμηθευτές μας συμφώνησαν. Ξεκινήσαμε αντικαθιστώντας τους δίσκους αφρού σε κουτιά καλωδίων που χρησιμοποιούνται στις Nest Cam με διαχωριστικά από κυματοειδές χαρτόνι, ένα από τα πλέον ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.

Χρησιμοποιώντας διαχωριστικά σε κάθε κουτί, μειώνουμε τη σπατάλη πλαστικού και αποφεύγουμε τη χρήση πρόσθετων μεμονωμένων κουτιών. Αυτό μας επιτρέπει επίσης να αποστέλλουμε περισσότερα εξαρτήματα σε κάθε συσκευασία, γεγονός που οδηγεί στην αποστολή λιγότερων κουτιών και στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Αυτή η αλλαγή στα κουτιά καλωδίων το 2021 αύξησε την ποσότητα αποστολής από 99 καλώδια ανά κούτα σε 180, μια αύξηση της τάξης του 82%. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσουμε περισσότερους από 1,3 τόνους κουτιών από κυματοειδές χαρτόνι και περισσότερους από 200 τόνους δίσκων αφρού ανά έτος, ενώ έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει προοπτική για παρόμοια αποτελέσματα με επόμενα προϊόντα.

"Θέλουμε επίσης να αυξήσουμε τις ποσότητες των μικρών εξαρτημάτων που αποστέλλουμε", εξηγεί ο Cook. "Για τις βίδες, για παράδειγμα, επικοινωνήσαμε με τον προμηθευτή μας και διαπιστώσαμε ότι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την ποσότητα των βιδών από 2.000 σε 5.000 ανά σακούλα και τα αλφάδια από 500 σε 2.000 ανά σακούλα. Αυτή είναι μια πολύ απλή, μικρή αλλαγή που μπορεί όμως να κάνει μεγάλη διαφορά."

Η αντικατάσταση και η μείωση της χρήσης υλικών δεν είναι το μόνο εργαλείο που διαθέτουμε.

Η επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για την αποστολή αποτελεί άλλη μια μικρή αλλαγή με τεράστιο αντίκτυπο. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, επαναχρησιμοποιήσαμε 95% των κουτιών που χρησιμοποιούνται για την αποστολή στοιχείων, επαναχρησιμοποιώντας κάθε κουτί κατά μέσο όρο πέντε φορές. Κάνοντάς το αυτό, αποφύγαμε την παραγωγή νέων υλικών, εξοικονομώντας 220 μετρικούς τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Μια εναλλακτική οπτική δύο διαφορετικών τύπων συσκευασίας που περιλαμβάνουν διαχωριστικούς δίσκους
Όταν δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε πλήρως τα πλαστικά υλικά, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε τη χρήση πλαστικών με το υψηλότερο δυνατό ποσοστό μετα-καταναλωτικού και μετα-βιομηχανικού ανακυκλωμένου πλαστικού.

Ενισχύουμε την εστίασή μας στη βιώσιμη συσκευασία στην εφοδιαστική αλυσίδα

Τα θετικά αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης έθεσαν τα θεμέλια για μεγαλύτερες επενδύσεις στη μείωση των αποβλήτων. Σχεδιάζουμε επίσης να εξερευνήσουμε και να δοκιμάσουμε πρόσθετες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τα απόβλητα. Κάθε φορά που δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή να αποφύγουμε το πλαστικό, χρησιμοποιούμε πλαστικά με το υψηλότερο δυνατό ποσοστό μετα-καταναλωτικού και μετα-βιομηχανικού ανακυκλωμένου πλαστικού.

Με την ισχυρή υποστήριξη, τη συμμετοχή και την αφοσίωση των προμηθευτών μας, μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε επιτυχία όχι μόνο στη μείωση των αποβλήτων, αλλά και στο μέλλον των λειτουργιών μας.

"Η βιωσιμότητα ευνοεί την επιχειρηματικότητα" λέει ο Bourne. "Στο τέλος της ημέρας, θέλουμε κάθε προϊόν που παράγουμε να συμβάλλει στη βελτίωση των ανθρώπων, του πλανήτη και των κοινοτήτων μας."