Ιστορίες

Χρησιμοποιώντας blockchain στην ιχνηλασιμότητα των ορυκτών με τη LuNa Smelter

Νοέμβριος 2021

Επιλεγμένη τεχνολογία

Blockchain

Κωδικοί QR

Ποιους βοηθάμε

Τους συνεργάτες μας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο ρόλος μας

Συνεργαστήκαμε με τις Cisco, SGS, Volkswagen, Minsur, Minespider, την πρωτοβουλία Responsible Minerals Initiative (Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Προμήθειας Ορυκτών), τη LuNa Smelter και το Συμβούλιο Ορυχείων, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ρουάντα για να ξεκινήσουμε ένα πιλοτικό blockhain για τη βελτίωση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας σε όλες τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Εικόνα ενός κωδικού QR σε αποστολές από την περιοχή εξόρυξης

Σχεδόν κάθε ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιούμε περιέχει κασσίτερο. Λειτουργεί ως η κόλλα που συγκρατεί ολόκληρα τα smartphone και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Πώς φτάνουμε όμως ως εκεί; Ο εντοπισμός των ορυχείων και των μεταλλουργείων από τα οποία προέρχεται ο κασσίτερος, και όλων των βημάτων από τα οποία περνάει, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι εφοδιαστικές αλυσίδες ορυκτών γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες στη φύση τους, και αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί να καταστήσει πιο δύσκολη την ιχνηλάτηση κάθε εξαρτήματος και υλικού σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι πληροφορίες είναι συχνά δύσκολο να φτάσουν.

Η τεχνολογία blockchain επιτρέπει σε ένα ευρύ σύνολο ενδιαφερόμενων μερών να περιηγηθούν σε αυτά τα ζητήματα και να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα σε όλες τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.

Η πρώτη φάση του πιλοτικού μας blockchain, μια κοινή προσπάθεια μεταξύ της Google, της Cisco, της SGS, της Volkswagen και της Minsur, πραγματοποιήθηκε το 2018 στο ορυχείο San Rafael της Minsur στο Περού. Το 2020, συνεργαστήκαμε με τη νεοσύστατη εταιρεία Minespider με έδρα το Βερολίνο, την πρωτοβουλία Responsible Minerals Initiative (Πρωτοβουλία Υπεύθυνης Προμήθειας Ορυκτών) (RMI), τη LuNa Smelter στη Ρουάντα και το Συμβούλιο Ορυχείων, Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Ρουάντα στη δεύτερη φάση του πιλοτικού προγράμματος για ολοκληρωμένη ιχνηλασιμότητα στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Ρουάντα. Η LuNa Smelter είναι ένας πρωτοπόρος παραγωγός κασσίτερου υψηλής ποιότητας και υπεύθυνης προμήθειας και είναι το μοναδικό χυτήριο κασσίτερου στην Αφρική που συμμορφώνεται με τη Διαδικασία Διασφάλισης Υπεύθυνης Προμήθειας Ορυκτών (RMAP) της RMI.

Κάθε εμπλεκόμενη εταιρεία είναι μέρος του οικοσυστήματος της RMI. Η Google, η Cisco και η Volkswagen είναι ενεργά μέλη της RMI, η Minsur και η Luna είναι χυτήρια που συμμορφώνονται με τη διαδικασία RMAP και η SGS είναι ελεγκτική εταιρεία εγκεκριμένη από την RMI. Χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο blockchain της Minespider, το πιλοτικό πρόγραμμα συνέβαλε στην παρακολούθηση των ορυκτών σε κάθε σημείο επαφής στην αλυσίδα αξίας, από το ορυχείο έως τον καταναλωτή.

Οικοδομώντας πάνω σε όσα μάθαμε στο Περού, το πιλοτικό πρόγραμμα της Ρουάντα είχε μερικούς βασικούς στόχους. Πρώτον, να αξιολογήσει το εργαλείο OreSource της Minespider που βασίζεται σε blockchain, ως έναν τρόπο να βοηθηθούν τα χυτήρια και τα ορυχεία να ανταποκρίνονται ευκολότερα στους παγκόσμιους κανονισμούς για τα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων των νέων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, να δοκιμάσει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών εργαλείων ψηφιακής ιχνηλασιμότητας, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα και το απόρρητο δεδομένων σε πολλαπλές πλατφόρμες. Και τρίτον, να αποδείξει ότι η ιχνηλασιμότητα του blockchain μπορεί να κλιμακωθεί ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο τα μεγάλα καθιερωμένα ορυχεία, όπως αυτό της Minsur στο Σαν Ραφαέλ, αλλά και τα παραδοσιακά ορυχεία μικρής κλίμακας που διαθέτουν λιγότερους πόρους.

"Εργαλεία όπως το OreSource μπορούν να ωφελήσουν τα υπεύθυνα ορυχεία και να έχουν θετικό αντίκτυπο στις στοχευμένες κοινότητες, δημιουργώντας έναν άμεσο σύνδεσμο μεταξύ των upstream και downstream ενδιαφερόμενων μερών", λέει η Aleksandra Cholewa, μέλος του εποπτικού συμβουλίου της LuNa Smelter.

Η RMI συμβάλλει στη συνένωση πολλών από αυτά τα κομμάτια. "Η RMI υποστηρίζει πλήρως την ιχνηλασιμότητα των υλικών μέσω της αλυσίδας αξίας, ενώ η συμπερίληψη των παραδοσιακών ορυχείων μικρής κλίμακας είναι ζωτικής σημασίας", λέει η Marianna Smirnova, διευθύντρια Προτύπων και Διασφάλισης της RMI. "Η RMI σχεδιάζει να παράσχει ένα πρόσθετο επίπεδο υποστήριξης, συμπεριλαμβάνοντας την κατάσταση συμμόρφωσης με το RMAP στο blockchain OreSource".

Προσωπικό στην εργασία του στη LuNa Smelter στο Κιγκάλι της Ρουάντα
Παραγωγή ράβδων στη LuNa Smelter στο Κιγκάλι της Ρουάντα.

Οι κανονισμοί προμήθειας ορυκτών συναντούν τη νέα τεχνολογία

Τα ορυχεία στα οποία εξορύσσεται κασσίτερος και άλλα μέταλλα πρέπει να πληρούν αυστηρούς κανονισμούς υπεύθυνης προμήθειας. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τον κανονισμό της για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων το 2021. Η προσέγγιση είναι παρόμοια με τον Νόμο Dodd-Frank για τη μεταρρύθμιση της Wall Street και την προστασία των καταναλωτών (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), που ψηφίστηκε το 2010 και διέπει τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτές οι διασφαλίσεις έχουν ως στόχο να διατηρήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες απαλλαγμένες από μη συμμορφούμενα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και να μειώσουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, της καταναγκαστικής εργασίας, των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των κοινοτήτων και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Η θέσπιση αυτών των διασφαλίσεων και η διεξαγωγή ισχυρής δέουσας επιμέλειας είναι μια επιτακτική ανάγκη που μπορεί να έχει τις δυσκολίες της: Οι προμηθευτές μπορεί να αποθαρρύνονται από τις αντιπαραγωγικές εισφορές και την ανάγκη υποβολής εκτενούς τεκμηρίωσης για την τήρηση των κανονισμών. Το υψηλό κόστος που συνδέεται με τις προσπάθειες δέουσας επιμέλειας μπορεί να περιθωριοποιήσει τους ανθρακωρύχους μικρής κλίμακας.

Είσοδος στο blockchain. Περισσότερο γνωστή για τη σύνδεσή της με το κρυπτονόμισμα, η τεχνολογία λογιστικών βιβλίων του blockchain προσφέρει έναν αποκεντρωμένο τρόπο καταγραφής των συναλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο οποίος είναι επαληθεύσιμος, απαραβίαστος, μόνιμος και δημόσια προσβάσιμος. Μπορεί επίσης να προσθέσει επίπεδα προστασίας για τα δεδομένα και τη διανοητική ιδιοκτησία. Η δεύτερη φάση του πιλοτικού προγράμματος OreSource εξέτασε τις δυνατότητες των εργαλείων blockchain να προσφέρουν στα ορυχεία, τα χυτήρια και τους εμπόρους έναν απλούστερο τρόπο για την τήρηση των κανονισμών προμήθειας.

Ο ιδρυτής της Minespider, Nathan Williams, παρομοιάζει την τεχνολογία με μια ρωσική κούκλα Ματριόσκα. Τα δεδομένα που μεταφορτώνονται στο blockchain περιλαμβάνουν ένα ιδιωτικό επίπεδο τιμολογίων, έγγραφα αλυσίδας επιτήρησης και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που είναι ορατά μόνο στον επόμενο οργανισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άλλοι στην εφοδιαστική αλυσίδα μπορούν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη της τεκμηρίωσης και να τη ζητήσουν απευθείας από τον κάτοχο. Οι εταιρείες μπορούν επίσης να ανεβάζουν υπολογιστικά φύλλα, βίντεο και άλλα έγγραφα για να πιστοποιούν την προμήθειά τους.

"Αυτά τα δεδομένα είναι πολύτιμα, αλλά δεν κοινοποιούνται παραδοσιακά σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα", λέει ο Williams. "Και μόλις συμπεριλάβετε τρεις ή τέσσερις εταιρείες, η παρακολούθησή τους γίνεται πολύ περίπλοκη."

Όταν η LuNa είναι έτοιμη να στείλει τον κασσίτερο ή τα προϊόντα που περιέχουν κασσίτερο, χρησιμοποιεί το OreSource για να εκτυπώσει έναν κωδικό QR που στη συνέχεια επισυνάπτεται στην αποστολή. Οι μετέπειτα επιθεωρητές σαρώνουν τον κωδικό για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της διαδρομής του κασσίτερου.

Η Cholewa λέει ότι οι εκτυπωμένοι κωδικοί QR δείχνουν τις λεπτομέρειες της αποστολής, το βάρος και την ποιότητα του υλικού, τον αριθμό των ράβδων και την κατάσταση συμμόρφωσης του χυτηρίου. Οι κωδικοί QR μπορούν επίσης να αποκαλύψουν την προέλευση των ορυκτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και δεδομένα σχετικά με μεμονωμένες περιοχές εξόρυξης και κοινότητες. Στην επόμενη φάση του έργου, η LuNa θα χρησιμοποιήσει λέιζερ για να χαράξει τους κωδικούς QR απευθείας πάνω στο μέταλλο.

Η ιχνηλασιμότητα είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα

Η LuNa ήταν μια φυσική επιλογή για τη δεύτερη φάση του έργου. Η LuNa, η οποία αποκτήθηκε και αναδιαρθρώθηκε το 2018 από τη Luma Holding, διαθέτει ισχυρά διαπιστευτήρια περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στη βελτίωση της ισότητας των φύλων και την ανάπτυξη των υποβαθμισμένων κοινοτήτων. Όταν η εταιρεία εγκαταστάθηκε στη Ρουάντα, η LuNa κατέστησε τη δέουσα επιμέλεια, και ιδίως την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα, ένα από τα πρώτα της μέληματα.

Το προσωπικό στη LuNa Smelter στο Κιγκάλι της Ρουάντα επεξεργάζεται το μετάλλευμα σε ράβδους κασσίτερου
Το προσωπικό στη LuNa Smelter στο Κιγκάλι της Ρουάντα επεξεργάζεται το μετάλλευμα σε ράβδους κασσίτερου.

"Δεσμευόμαστε σθεναρά στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και στην υπεύθυνη προμήθεια", λέει η Cholewa. "Η δέουσα επιμέλεια της δικής μας εφοδιαστικής αλυσίδας είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα". Η συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα βοηθάει πλέον τη LuNa να πάει τη δέουσα επιμέλεια στο επόμενο επίπεδο.

Στο μέλλον, το blockchain μπορεί να περιέχει αρχεία για κάθε γραμμάριο υλικού, καθώς και δεδομένα για κάθε περιοχή εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων ορυχείων.

"Είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν όλοι οι φορείς στην ομπρέλα της ιχνηλασιμότητας, ιδίως στην Αφρική", λέει η Cholewa. "Υπάρχει μια σημαντική κοινότητα παραδοσιακής εξόρυξης που δεν μπορεί να παραμεληθεί. Πρέπει να συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία.”

Σύνδεση μικρότερων εταιρειών με μεγαλύτερες εφοδιαστικές αλυσίδες

Οι μεγαλύτερες εταιρείες με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και περισσότερη τεχνογνωσία συμμορφώνονται ευκολότερα με τους κανονισμούς για την προμήθεια ορυκτών, λέει η Cholewa. Λύσεις όπως το Minespider εξισώνουν τους όρους ανταγωνισμού.

Πολλά υπεύθυνα παραδοσιακά ορυχεία μικρής κλίμακας που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις δεν έχουν τα μέσα να αποδείξουν την υπεύθυνη προμήθεια των μετάλλων τους. Η τεχνολογία blockchain μπορεί να συμβάλει στη διάλυση αυτών των ανησυχιών και να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνδεση αυτών των ορυχείων με μεγαλύτερες εφοδιαστικές αλυσίδες.

"Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ είναι να καταστήσουμε τη διαδικασία πιο διαφανή και να συμπεριλάβουμε κρίσιμες πληροφορίες για τη δέουσα επιμέλεια, όχι να τη μετατρέψουμε σε οικονομική επιβάρυνση", λέει ο Williams.

Λέει ότι το επόμενο βήμα είναι να τοποθετηθεί το OreSource σε όσο το δυνατόν περισσότερα ορυχεία, ιδίως μικρότερα, για να δούμε πόσο καλά λειτουργεί σε μεγάλη κλίμακα. Από εκεί και πέρα, λέει, θα χρησιμοποιηθεί για άλλα μέταλλα, όπως το κοβάλτιο και ο χρυσός. Ο Williams λέει ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

Η LuNa έχει ήδη μεταφέρει περισσότερους από 200 τόνους κασσίτερου από τη Ρουάντα στις παγκόσμιες αγορές, χρησιμοποιώντας κωδικούς QR που δημιουργούνται από το Minespider για την παρακολούθηση της διαδρομής τους. "Νομίζω ότι δείχνουμε τον δρόμο για την υπεύθυνη προμήθεια και ότι είναι εφικτό να συμβεί", δήλωσε η Cholewa. "Είναι ένας εντελώς νέος κόσμος για τον κασσίτερο και είμαστε ευτυχείς που συμμετέχουμε σε αυτό".