Tillsammans mot en mer hållbar framtid

Hållbarhet på ett enklare sätt. Med hjälp av teknologi.

Att minska vår klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar – och något vi bäst hanterar tillsammans. Google har fokuserat på hållbarhet ända sedan vi grundades. Vi fortsätter att göra viktiga framsteg och är fast beslutna att stödja företag, städer, partners och våra användare i Sverige med innovativa tekniklösningar som kan bidra till att Sverige når sina klimatmål.

möjligheter för alla

Alla kan göra skillnad.

Vi utvecklar produkter som gör det lättare att fatta mer hållbara beslut i vardagen.

Googles produkter är utformade för att alla ska kunna ha nytta av dem. Vi har utvecklat nya produktfunktioner för att ge användare hållbarare valmöjligheter med Google. Många små beslut kan – sammantaget – göra stor skillnad.

STÖD TILL VÅRA PARTNERS

Hållbarhet är något vi alla måste jobba med tillsammans.

Vi samarbetar med svenska partners för att driva på en positiv utveckling.

"Environmental Insights Explorer tillhandahåller lättanvända verktyg för kompletterande övervakning som kan bidra till djupgående sektorsanalyser, så väl som optimerad utsläppsredovisning på stadsnivå."

Jonas Persson Klimatstrateg på Miljöstrategiska avdelningen vid Miljöförvaltningen, Malmö Stad

Vi kan göra större skillnad tillsammans. Det är därför vi stöttar organisationer över hela Sverige med tekniska lösningar för att underlätta deras arbete för en mer hållbar framtid.

vad vi gör på google

Nettonollutsläpp senast år 2030.

Ett ambitiöst mål som vi vill nå med hjälp av innovativa tekniklösningar.

Vi ifrågasätter hur vi gör saker och fortsätter att utmana oss själva.

Hållbarhet har alltid varit ett grundvärde för Google och vi är medvetna om att allt börjar med att driva vår egen verksamhet på ett mer hållbart sätt. Vi strävar efter att uppnå nettonollutsläpp för hela vår verksamhet och värdekedja, och använda koldioxidfri energi dygnet runt senast år 2030. Vårt nettonollutsläppsmål bygger vidare på två decenniers klimatarbete på Google. Vi började köpa förnybar energi 2010 och 2017 blev vi det första stora företaget att matcha 100% av vår årliga elförbrukning med köp av förnybar energi. Vi har fortsatt att göra detta under de senaste fem åren och 2020 satte vi ett ännu högre mål – att alla våra datacenter och kontor enbart ska använda koldioxidfri energi dygnet runt senast år 2030.

2010
Första köpet av förnybar energi
2010 gjorde Google sitt första köp av förnybar energi och har sedan dess skrivit fler än 60 avtal för att köpa förnybar energi. Läs mer.
2017
Matchning av energikonsumtionen med 100% förnybar energi
2017 matchade vi vår elanvändning globalt med 100% förnybar energi för första gången – något vi har fortsatt med varje år sedan dess. Läs mer.
2030
Nettonollutsläpp
Vi strävar efter att uppnå nettonollutsläpp för hela vår verksamhet och värdekedja, och använda koldioxidfri energi dygnet runt senast år 2030. Läs mer.

Ta reda på mer om vårt globala hållbarhetsåtagande.

Hållbarhet på Google