Λογότυπο της Google

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

1998

Η βιωσιμότητα αποτελούσε ανέκαθεν βασική αξία μας.

Εξερευνήστε την αποστολή μας για τη βιωσιμότητα

2007

Για πρώτη φορά, αγοράσαμε αρκετά και υψηλής ποιότητας αντισταθμιστικά για τον άνθρακα για τις εκπομπές που δεν μπορέσαμε να μειώσουμε άμεσα, μηδενίζοντας την καθαρή ποσότητα ετήσιων εκπομπών μας.

Μάθετε σχετικά με τις μετατοπίσεις άνθρακα
Εναέρια προβολή ενός χωραφιού δίπλα σε σειρές φωτοβολταϊκών πάνελ

2010

Είμαστε η πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που αγοράζει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω ΣΑΗΕ (PPA), συμβάλλοντας στην αύξηση της διαθεσιμότητας καθαρής ενέργειας και τη μείωση των τιμών.

Εικόνα ενός ανεμόμυλου, δέντρων και του ήλιου που επικαλύπτουν ένα εικονίδιο εγγράφου
Μια συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή ΣΑΗΕ (power purchase agreement - PPA), είναι μια σύμβαση για την αγορά ενέργειας από μια συγκεκριμένη μονάδα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου σε μια συμφωνημένη τιμή.
Πηγή
Μάθετε περισσότερα για την πρώτη μας ΣΑΗΕ (PPA)

2017

Είμαστε η πρώτη εταιρεία αυτού του μεγέθους που αντιστοίχισε το 100% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια με ανανεώσιμες πηγές και, από τότε, το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο.

Εικόνα υδρογείου με εικονίδια ανεμόμυλου και ηλεκτρικού ρεύματος
Τι εννοούμε όταν λέμε αντιστοίχιση ανανεώσιμης ενέργειας; Για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήσαμε παγκοσμίως, αγοράσαμε μια κιλοβατώρα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Πηγή
Διαβάστε σχετικά με την πορεία που ακολουθήσαμε για 100% ανανεώσιμη ενέργεια
Ανεμόμυλοι σε μια πράσινη περιοχή κάτω από τον γαλάζιο ουρανό

2019

Πραγματοποιήσαμε τη μεγαλύτερη εταιρική αγορά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εκείνη την περίοδο — ένα πακέτο 1,6 GW από 18 νέες ενεργειακές συμφωνίες. Με αυτόν τον τρόπο, γίναμε ο μεγαλύτερος εταιρικός αγοραστής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ετήσια βάση.

Δείτε πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

2020

Είμαστε η πρώτη μεγάλη εταιρεία που εκμηδένισε το σύνολο των εκπομπών άνθρακα παλαιού τύπου.

Μάθετε περισσότερα για την τρίτη δεκαετία της κλιματικής μας δράσης
Αεροφωτογραφία ανεμόμυλων που συνδέονται με δρόμους σε ένα πράσινο χωράφι

Δίνοντας το παράδειγμα για την κλιματική δράση

Είμαστε η πρώτη εταιρεία που πέτυχε μηδενικές εκπομπές άνθρακα και 100% αντιστοίχιση ετήσιας χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Εικόνα ζυγαριάς με καμινάδες στη μία πλευρά και φύλλα φυτών στην άλλη
Μηδενικές εκπομπές άνθρακα σημαίνει ότι οι εκπομπές άνθρακα που προκαλούνται από μια οντότητα αντισταθμίζονται μέσω της μείωσης μιας ισοδύναμης ποσότητας εκπομπών άνθρακα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.
Πηγή
Εικόνα με τέσσερα πλαίσια που απεικονίζει έναν ανεμόμυλο, τον ήλιο πίσω από ένα σύννεφο, δέντρα και έναν καταρράκτη
Η ανανεώσιμη ενέργεια συλλέγεται από πηγές που αναπληρώνονται με φυσικό τρόπο, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια.
Πηγή

Εργαζόμαστε από κοινού για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για όλους.

Συλλογικές δράσεις για το κλίμα

Το πρόγραμμά μας για ενέργεια με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 24/7 στοχεύει στην μείωση των εκπομπών μέσω της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιούμε και τη χρήση καθαρής ενέργειας κάθε ώρα, κάθε ημέρας μέχρι το 2030.

Εικόνα ενός λαμπτήρα, ενός ανεμόμυλου και μιας μπαταρίας που υποδηλώνουν τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα
Μια πηγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, δεν παράγει εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Περιλαμβάνονται τεχνολογίες χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως η μεγάλης κλίμακας αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και η δέσμευση άνθρακα, καθώς και ανανεώσιμοι πόροι.
Πηγή

2021

Υπογράψαμε το πρώτο εταιρικό συμφωνητικό παγκοσμίως για γεωθερμική ενέργεια επόμενης γενιάς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το έργο γεωθερμικής ενέργειας
Ένας εργαζόμενος κατασκευάζει και επιθεωρεί έναν Θερμοστάτη Nest

2022

Έως το 2022, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε σε 1 δισεκατομμύριο άτομα τη δυνατότητα να ζήσουν με πιο βιώσιμο τρόπο, μέσω των κύριων προϊόντων μας.

Δείτε πώς βοηθάμε τον κόσμο να κάνει πιο βιώσιμες επιλογές

2025

20.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο της καθαρής ενέργειας θα υποστηριχθούν από τις συμβάσεις της Google για ενέργεια με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, συνεργασίες για τεχνολογίες που βασίζονται στην καθαρή ενέργεια και και άλλες δράσεις που έχουν ληφθεί για να επιτευχθεί ενέργεια με μηδενικές εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα 24/7 έως το 2030.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις δεσμεύσεις μας

2030

Ενέργεια με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 24/7

Καθώς διευρύνουμε τις γνώσεις μας και τις συνεργασίες μας για την επίτευξη των στόχων μας — όπως την αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας επόμενης γενιάς ή την εφαρμογή υπολογιστικής βελτιστοποιημένης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα — ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι ένα μέλλον χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι εφικτό για όλους.

Οι πιο πρόσφατες ενέργειές μας