Logo Google

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

1998

Udržateľnosť bola základnou hodnotou už od založenia našej firmy.

Preskúmajte naše poslanie v oblasti udržateľnosti

2007

Prvýkrát sme zakúpili dostatok kvalitných uhlíkových kompenzácií za emisie, ktoré sme nemohli zredukovať priamo, čím sme svoje čisté ročné emisie znížili na nulu.

Ďalšie informácie o uhlíkových kompenzáciách
Pohľad zhora na pole susediace s radmi solárnych panelov

2010

Stali sme sa prvou technologickou firmou, ktorá zakúpila obnoviteľnú energiu vo veľkom prostredníctvom zmlúv o nákupe energie, čím sme pomohli zvýšiť dostupnosť čistej energie pri súčasnom znížení ceny.

Ilustrácia veternej turbíny, stromu a slnka na ikone dokumentu
Zmluva o nákupe energie je dohoda o kupovaní energie z konkrétneho miesta počas určitého obdobia za dohodnutú cenu.
Zdroj
Ďalšie informácie o našej prvej zmluve o nákupe energie

2017

Medzi porovnateľne veľkými podnikmi sme sa stali prvou firmou, ktorá 100 % svojej spotreby elektriny vykompenzovala využívaním rovnakého podielu obnoviteľnej energie, a tento úspech sa nám odvtedy podarilo dosiahnuť každý rok.

Ilustrácia zemegule s ikonami veternej turbíny a elektrického prúdu
Čo znamená, že sme vykompenzovali spotrebu využívaním obnoviteľnej energie? Za každú kilowatthodinu elektriny, ktorú sme globálne spotrebovali, sme zakúpili kilowatthodinu obnoviteľnej energie.
Zdroj
Ďalšie informácie o našej ceste k dosiahnutiu cieľa, ktorým je 100 % využivanie obnoviteľnej energie
Veterné turbíny v trávnatej oblasti pod modrou oblohou

2019

Kúpili sme v tom čase najväčšie množstvo obnoviteľnej energie — balík 18 nových zmlúv o nákupe energie s kapacitou 1,6 GW, čím sme sa stali podnikom kupujúcim ročne najväčšie množstvo obnoviteľnej energie na svete.

Ako používame obnoviteľnú energiu

2020

Stali sme sa prvou poprednou firmou, ktorá neutralizovala všetky svoje staré uhlíkové emisie.

Ďalšie informácie o treťom desaťročí našich opatrení proti klimatickým zmenám
Letecká fotka veterných turbín prepojených servisnými cestami na zelenom poli

Udávame tempo opatrení proti klimatickým zmenám

Boli sme prvou poprednou firmou, ktorá sa stala uhlíkovo neutrálnou a 100 % svojej ročnej spotreby elektriny kompenzuje nákupom rovnakého množstva obnoviteľnej energie.

Ilustrácia váh s komínom na jednej strane a listami rastlín na druhej
Uhlíková neutralita znamená, že niečím spôsobené uhlíkové emisie sú vyvážené podporou zameranou na zredukovanie rovnakého objemu uhlíka na inom mieste sveta.
Zdroj
Štvorpanelová ilustrácia veternej turbíny, slnka za oblakom, stromov a vodopádu
Obnoviteľná energia pochádza zo zdrojov, ktoré sú prirodzene obnovované. Je to napríklad veterná alebo solárna energia.
Zdroj

Spolupráca na bezuhlíkovej budúcnosti pre všetkých

Kolektívne opatrenia proti klimatickým zmenám

Cieľom nášho programu nepretržitého využívania bezuhlíkovej energie je odstrániť emisie spojené s našou prevádzkovou spotrebou elektriny a do roka 2030 začať využívať čistú energiu každú hodinu počas každého dňa.

Ilustrácia žiarovky, veternej turbíny a batérie na označenie uhlíkovej neutrality
Ak je energetický zdroj bezuhlíkový, nevytvára žiadne uhlíkové emisie. Zahŕňa to bezuhlíkové technológie, napríklad veľkokapacitné batériové úložisko, zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého, ale aj obnoviteľné zdroje.
Zdroj

2021

Ako prví na svete sme podpísali podnikovú zmluvu o využívaní geotermálnej energie novej generácie.

Ďalšie informácie o tomto projekte geotermálnej energie
Pracovník zostavuje a kontroluje termostat Nest

2022

Zaviazali sme sa, že do roku 2022 budeme poskytovať miliarde ľudí nové spôsoby, ako žiť udržateľnejšie pomocou našich základných produktov.

Zistite, ako pomáhame všetkým prijímať rozhodnutia s dôrazom na lepšiu udržateľnosť

2025

Zmluvy o bezuhlíkovej energii, partnerstvá v oblasti čistej technológie a ďalšie kroky podniknuté Googlom s cieľom začať do roku 2030 nepretržite využívať bezuhlíkovú energiu zaistia 20 000 pracovných miest v oblasti čistej energie.

Ďalšie informácie o našich záväzkoch

2030

Nepretržité využívanie bezuhlíkovej energie

Naďalej si osvojujeme spôsoby, ako dosiahnuť svoje ciele (napríklad využívanie geotermálnej energie ďalšej generácie alebo implementácia výpočtovej techniky zohľadňujúcej uhlíkovú stopu) a spolupracovať na ich dosahovaní, pričom veríme, že sa nám podarí ukázať, že bezuhlíková budúcnosť je dosiahnuteľná pre všetkých.

Naše najnovšie iniciatívy