Logo Google

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

1998

Zrównoważony rozwój od początku jest naszą podstawową wartością.

Poznaj nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

2007

Po raz pierwszy udało nam się sfinansować wartościowe działania na rzecz kompensacji emisji dwutlenku węgla na poziomie odpowiadającym emisji, której nie jesteśmy w stanie bezpośrednio ograniczyć. W ten sposób wartość naszej rocznej emisji netto spadła do zera.

Więcej informacji o naszych działaniach na rzecz kompensacji emisji dwutlenku węgla
Ujęcie z góry na pole przylegające do rzędów paneli solarnych

2010

Jako pierwsza firma technologiczna kupowaliśmy energię odnawialną na dużą skalę na mocy umów PPA, co pozwoliło zwiększyć dostępność czystej energii, a jednocześnie obniżyć jej cenę.

Ilustracja wiatraka, drzewa i słońca nałożonych na ikonę dokumentu
Umowa zakupu energii (PPA) dotyczy długoterminowego zobowiązania do zakupu energii od konkretnego dostawcy po wynegocjowanej cenie.
Źródło
Dowiedz się więcej o naszej pierwszej umowie PPA

2017

Jako pierwsza firma tej wielkości wyrównaliśmy 100% naszego zużycia energii elektrycznej energią odnawialną. Osiągnięcie to powtarzamy odtąd co rok.

Ilustracja kuli ziemskiej z ikonami wiatraka i energii elektrycznej
Co rozumiemy przez wyrównywanie zużycia energią odnawialną? Za każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej wykorzystaną przez nas w różnych częściach świata kupujemy kilowatogodzinę energii odnawialnej.
Źródło
Poczytaj o naszej drodze do 100% energii odnawialnej
Wiatraki na zielonym obszarze pod niebieskim niebem

2019

Dokonaliśmy największego zakupu energii odnawialnej w ramach pojedynczej transakcji: 1,6 GW w pakiecie obejmującym 18 nowych umów zakupu energii, dzięki czemu staliśmy się największym na świecie korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej.

Zobacz, jak wykorzystujemy energię odnawialną

2020

Jako pierwsza duża firma w całości zrekompensowaliśmy wcześniejszą emisję dwutlenku węgla związaną z naszą działalnością.

Dowiedz się więcej o trzeciej dekadzie podejmowania przez nas działań na rzecz klimatu
Fotografia wiatraków połączonych drogami wśród zielonych pól – z lotu ptaka

Wyznaczanie rytmu działań na rzecz klimatu

Jako pierwsza duża firma osiągnęliśmy neutralność emisyjną CO2 i wyrównaliśmy 100% naszego rocznego zużycia energii elektrycznej energią odnawialną.

Ilustracja przedstawiająca równowagę pomiędzy kominem fabrycznym znajdującym się z jednej strony i liśćmi roślin z drugiej
Neutralność emisyjna CO2 oznacza, że emisja dwutlenku węgla wynikająca z działalności podmiotu jest równoważona działaniami na rzecz ograniczenia takiej emisji na jednakowym poziomie w innym miejscu na świecie.
Źródło
Ilustracja z 4 panelami przedstawiająca wiatrak, słońce za chmurą, drzewa i wodospad
Energia odnawialna pochodzi ze źródeł, które naturalnie się uzupełniają, np. z wiatru czy słońca.
Źródło

Wspólne działania na rzecz bezemisyjnej przyszłości dla wszystkich.

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz klimatu

Nasz program dążenia do całodobowego czerpania energii ze źródeł wolnych od węgla polega na eliminowaniu emisji związanej z energią elektryczną zużywaną w celach operacyjnych i przejściu na korzystanie z czystej energii każdego dnia do 2030 roku.

Ilustracja żarówki, wiatraka i baterii nawiązująca do zerowej emisji dwutlenku węgla
Źródło energii jest wolne od węgla, jeśli w ogóle nie generuje emisji dwutlenku węgla. Dotyczy to technologii bezemisyjnych takich jak akumulatory umożliwiające magazynowanie energii na dużą skalę lub wychwytywanie dwutlenku węgla, jak również zasobów odnawialnych.
Źródło

2021

Podpisaliśmy pierwszą na świecie korporacyjną umowę dotyczącą przyszłościowej energii geotermalnej.

Dowiedz się więcej o projekcie pozyskiwania energii geotermalnej
Pracownik konstruuje i sprawdza Nest Thermostat

2022

Zobowiązaliśmy się do 2022 roku zaoferować miliardowi osób nowe sposoby na bardziej zrównoważone funkcjonowanie z wykorzystaniem naszych podstawowych produktów i usług.

Sprawdź, jak pomagamy dokonywać wyborów umożliwiających prowadzenie bardziej zrównoważonego trybu życia

2025

Do 2030 roku wesprzemy 20 000 stanowisk pracy związanych z czystą energią dzięki umowom zakupu energii wolnej od węgla, pozyskiwaniu partnerów z dziedziny czystej technologii i innym działaniom na rzecz całodobowego korzystania ze źródeł energii wolnych od węgla.

Więcej informacji o naszych zobowiązaniach

2030

Energia ze źródeł wolnych od węgla przez całą dobę

Podejmując współpracę z innymi podmiotami i zdobywając wiedzę na temat sposobów, które umożliwią nam osiągnięcie celów – np. korzystania z nowatorskiej energii geotermalnej lub przetwarzania danych uwzględniającego emisję dwutlenku węgla – pragniemy pokazać, że bezemisyjna przyszłość jest dostępna dla wszystkich.

Nasze ostatnie działania