G-Leaf icon

CO₂-nøytral siden 2007.
CO₂-fri innen 2030.

Googles tredje tiår med klimatiltak

Innen de ti første årene etter at Google ble grunnlagt, var vi det første store selskapet som ble CO₂-nøytralt. I det andre tiåret var vi det første store selskapet som klarte å oppnå 100 % fornybar energi. Målet innen 2030 er å være det første store selskapet med helt CO₂-fri drift.

Det kommer ikke til å bli lett å være CO₂-fri innen 2030. Her kan du finne ut mer om hvordan Google fungerer som en leder, støtter partnere og gir alle muligheten til å være en del av løsningen på klimaendringene.

Google viser vei

Vi ser alltid først på hvordan vi kan gjøre vår egen drift mer bærekraftig. Det er vårt ansvar. Men det er også den beste metoden for å skape innovasjon, sette et eksempel og dele gode fremgangsmåter med andre.

Helt CO₂-fri drift innen 2030

Vi er stolte av å være det første store selskapet som ble CO₂-nøytralt, i 2007. Hver år siden 2017 har vi kjøpt tilsvarende mengder 100 % fornybar energi for all strømmen vi har brukt globalt. Dette har gjort oss til en av verdens største bedriftskunder av fornybar energi.

Vi vet likevel at vi må gjøre enda mer for å konfrontere dagens alvorlige klimasituasjon. Nå sikter vi mot å være det første store selskapet som er CO₂-fritt døgnet rundt, innen 2030.

For å få til dette tar vi i bruk ny teknologi for generering og lagring av CO₂-fri energi. Vi skal fortsette å jobbe med myndigheter, strømleverandører, beslutningstakere, byer og alle relevante aktører i Europa og globalt for å implementere slik teknologi og sette i gang endringer på systemnivå. Vi kommer også til å støtte offentlige forskrifter som fremmer robuste globale klimatiltak, skaper muligheter for en CO₂-fri økonomi og gjør ambisjonene i European Green Deal til virkelighet.

Samtidig som vi lærer mer om hvordan det er best å nå målet vårt, håper vi å vise at en helt CO₂-fri fremtid er mulig for alle.

Vi har kompensert for alt CO₂-utslippet vårt siden 1998

I 2007 var vi det første store selskapet som ble CO₂-nøytralt, og siden 2017 har vi dekket 100 % av energiforbruket vårt med kjøp av tilsvarende mengder fornybar energi. Men hva med årene mellom 1998 og 2006? Godt spørsmål. I dag har vi samlet nok CO₂-utligninger av høy kvalitet til å nøytralisere alle utslippene våre siden vi ble grunnlagt.

USD 5,75 milliarder utstedt i bærekraftobligasjoner i Europa og globalt

Bærekraftobligasjoner er et stadig viktigere verktøy som gjør det lettere å investere i miljø- og samfunnsinitiativer i Europa og verden over. I august utstedte vi over USD 5,75 milliarder i bærekraftobligasjoner. Dette er den største utstedelsen av denne typen noen bedrift har gjort.

Disse investeringene øker støtten til en rekke saker som er helt nødvendige for Europas mål om å bli det første CO₂-nøytrale kontinentet: ren energi, grønne bygninger, ren transport, sirkulært design, rimelige boliger, likhet for alle uansett hudfarge, covid-19-hjelp og støtte til små bedrifter – for å nevne noen få.

5 GW med ny ren energi i produksjonsregioner innen 2030

Det er vanskelig å få tak i CO₂-fri energi i mange deler av verden, inkludert noen av regionene hvor mye av produksjonen vår foregår. For å fremme utviklingen av vindkraft, solkraft og andre kilder til ren energi der det trengs mest, utvider vi den tidligere investeringen vår for å oppnå en genereringskapasitet på totalt fem gigawatt innen de neste ti årene. Dette er like høy kapasitet som Nederland har for vindkraft nå.

Støtte til partnere

Det er kjempeviktig at vi kvitter oss med utslippene fra vår egen drift, men effekten er mye sterkere når vi samarbeider med andre om å gjøre det samme. Vi deler teknologi, metoder og finansiell støtte for å hjelpe organisasjoner overalt med å gå over til robuste, CO₂-frie systemer.

Impact Challenge deler ut EUR 10 millioner for å gjøre Europa grønt

Med klimaprogrammet Google.org Impact Challenge blir EUR 10 millioner utdelt for å finansiere modige ideer fra organisasjoner som vil bruke teknologi til å hjelpe Europa med å få en grønnere og mer stabil fremtid raskere. Utvalgte organisasjoner kan få opptil EUR 2 millioner i tilskudd og eventuelt tilpasset støtte fra Google for Startups Accelerator, slik at de ideene deres kan bli til virkelighet.

Innen 2030 skal over 500 byer få hjelp til å redusere CO₂-utslippene med ett gigatonn årlig

Halve jordens befolkning bor i byer. Sytti prosent av alle utslipp kommer fra byer. Med Environmental Insights Explorer får over 30 byer rundt i Europa allerede hjelp til å få en tydeligere forståelse av utslippene sine og potensialet ved solkraft. Vi gjør disse dataene tilgjengelige for over 1000 byer og lokale myndigheter rundt i Europa, slik at det blir lettere for dem å måle, planlegge og spore fremgangen i planene de har for klimatiltak. Dette skaper også en raskere vei til bedre luftkvalitet og nye grønne jobber, med et globalt mål om å kutte utslippene like mye som om 200 millioner biler ble tatt av veien i et år.

I fjor gjorde Google arbeidet med klimatiltak enda mer effektivt ved å gi ICLEI USD 4 millioner for å opprette ICLEI Action Fund. Fondet skal hjelpe ideelle organisasjoner og sivilsamfunnet med å bruke data som et verktøy for klimatiltak. Blant tilskuddsmottakerne til ICLEI finner du for eksempel Deutsche Umwelthilfe i Berlin. De skal bruke trafikkdata fra EIE med andre verktøy for å skape gatespesifikke endringer innen sykling og annen infrastruktur for transport, slik at byen raskere når målene sine knyttet til luftkvalitet og klimanøytrale reiser. En annen mottaker er Miljøpunkt Amager i København. De skal utvikle testede og faktabaserte retningslinjer for design av urbane områder som beskytter innbyggerne mot skadelig luftforurensning.

Fjerning av mer CO₂ fra atmosfæren med skogplanting og bedre data om trær

Effektiv og ren energi er helt nødvendig, men vi må også fjerne CO₂ som allerede finnes i luften. Her har naturen allerede en god løsning: trær. Vi må imidlertid vite hvilke trær som bør plantes, hvor de bør plantes, og når de bør plantes, for at de skal ha den ønskede gjenopprettende effekten på landområder og lokalsamfunn.

Vi begynner med vårt egne vitenskapsbaserte program for skogplanting i Nord-Spania, i tillegg til California, Texas og Australia. Vi samarbeider også med Crowther Lab om å utvikle en global dataplattform for å øke effektiviteten til prosjekter for gjenoppretting verden rundt, slik at andre også kan være med oss på denne reisen.

Banebrytende AI for å øke effektiviteten i bygninger

I 2016 begynte Google og DeepMind å bruke maskinlæring til å kontrollere kjølesystemene i de globale datasentrene våre. Nå er disse algoritmene en trygg og automatisert metode for å redusere strømbruken til kjølesystemene med 30 % i de mest energikrevende bygningene våre. Det er ganske gøy, men bare en begynnelse.

Nå har vi utviklet Industrial Adaptive Controls Platform for å bruke AI til å spare strøm på global skala. Vi samarbeider med ledende bedrifter i bransjen om å integrere den samme teknologien vi bruker hos Google, i systemene som brukes til å administrere nesten 60 % av verdens største kommersielle bygninger. Da begynner vi å snakke effektivitet på verdensskala.

Gode muligheter for alle

Google hjelper mennesker over hele verden hver dag med å ta grep for å leve mer bærekraftig. I 2020 søkte flere enn noen gang før etter «Hvordan få en mer bærekraftig livsstil». Og flere av produktene våre hjelper allerede folk verden rundt på veien mot akkurat dette. De bruker Google Maps til å finne bærekraftige måter å reise på, som å gå, sykle eller ta kollektivtransport. Og med Nest-termostater har kundene fått hjelp til å spare over 50 milliarder kWh med energi over årene. Men vi vet at vi kan gjøre enda mer for å hjelpe alle med å leve mer bærekraftig.

Én milliard mennesker skal få nye muligheter til å redusere klimaavtrykket sitt innen 2022.

Vi utvikler produkter og teknologi for at folk skal kunne få bedre oversikt over sin egen miljøpåvirkning og redusere karbonfotavtrykket sitt. De to kommende årene skal vi lage funksjoner som gjør det lettere for folk å velge miljøvennlige alternativer, i tillegg til å fortelle dem om konkrete grep de kan ta, til rett tid. Målet vårt er å hjelpe en milliard mennesker med å redusere karbonfotavtrykk sitt hvert år ved å legge inn nye bærekraftfunksjoner direkte i de viktigste produktene våre. Denne reisen er allerede i gang: Vi har lagt til beregninger av CO₂-utslipp, samt muligheten til å sortere etter utslipp for enkelte flyreiser i Europa via Google Flyreiser. I tillegg har vi innført CO₂-nøytral frakt og begynt å fremheve bærekraftige varer på Google Shopping. Dette kommer det mye mer av snart.

Vi skaper muligheter for grønne jobber i Europa.

Grønne jobber er viktigere enn noen gang nå som økonomiene i Europa utfordres av covid-19-pandemien og må gjenopprettes igjen. Vi skal gjøre vårt for at disse jobbene blir til virkelighet.

Planen vår for å bli CO₂-fri resulterer i nye jobber, både direkte og indirekte. Vi anslår at dette arbeidet kommer til å skape over 2000 nye jobber innenfor ren energi i Europa innen 2025. I tillegg anslår vi at det fører til investeringer på ytterligere EUR 2 milliarder i fremtidige prosjekter rundt ren energi. Programmet for skogplanting kommer til å skape et mangfold av jobber i landlige områder av Nord-Spania og andre regioner, blant annet innen planteskoler, dronekartlegging, økologi, skogforvaltning, landbruk, planting, forhandlinger og programledelse.

Vi samarbeider også med SolarPower Europe for å tilby innføringskurs om jobbmulighetene i solkraftsbransjen – via Grow with Google. Disse kursene blir tilgjengelige på flere steder og språk i Europa.

Du finner mer detaljert informasjon i det tekniske dokumentet om Googles tredje tiår med klimatiltak

Se rapporten

Finn ut mer om hvordan Google forholder seg til bærekraft nå.

Besøk sustainability.google