Google-logo

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

1998

Duurzaamheid is al sinds onze oprichting een kernwaarde.

Ontdek onze duurzaamheidsmissie

2007

Voor de eerste keer kochten we genoeg CO2-compensatie van hoge kwaliteit voor uitstoot die we niet rechtstreeks konden verminderen. Dit bracht onze jaarlijkse netto-uitstoot op nul.

Meer informatie over onze CO2-compensatie
Een bovenaanzicht van een veld dat aan rijen van zonnepanelen grenst

2010

We waren het eerste techbedrijf dat op grote schaal hernieuwbare energie kocht via PPA's. Dit bevordert de beschikbaarheid van schone energie en verlaagt de prijs.

Illustratie van een windmolen, een boom en de zon over het icoon van een document heen
Een energieleveringsovereenkomst, of PPA, is een contract om energie te kopen van een bepaalde voorziening voor een afgesproken prijs gedurende een overeengekomen tijd.
Bron
Lees meer informatie over onze eerste PPA

2017

We waren het eerste bedrijf van onze omvang dat 100% van zijn elektriciteitsgebruik compenseerde met hernieuwbare energie. Sindsdien doen we dit elk jaar.

Illustratie van een wereldbol met iconen van een windmolen en elektrische stroom
Wat bedoelen we met compenseren met hernieuwbare energie? Voor elk verbruikt kilowattuur elektriciteit kochten we een kilowattuur hernieuwbare energie.
Bron
Lees hoe we ons doel van 100% hernieuwbare energie behaalden
Windmolens in grasland onder een blauwe hemel

2019

We kochten de grootste hoeveelheid hernieuwbare energie in het bedrijfsleven van die tijd: een pakket van 1,6 GW met 18 nieuwe energiecontracten. Daarmee werden we jaarlijks de grootste zakelijke inkoper van hernieuwbare energie ter wereld.

Bekijk hoe we hernieuwbare energie gebruiken

2020

We waren het eerste grote bedrijf dat de gehele bestaande CO2-uitstoot neutraliseerde.

Meer informatie over ons derde decennium van klimaatactie
Luchtfoto van windmolens in een groen veld, onderling verbonden met dienstwegen

Toonaangevend in klimaatactie

We waren het eerste grote bedrijf dat CO2-neutraal werd en 100% van ons jaarlijkse elektriciteitsverbruik compenseerde met hernieuwbare energie.

Illustratie van een balans met een fabrieksschoorsteen aan de ene kant en een plant aan de andere kant
CO2-neutraal betekent dat de CO2-uitstoot die ergens wordt veroorzaakt, wordt gecompenseerd door ergens anders in de wereld dezelfde hoeveelheid CO2 te besparen.
Bron
Een illustratie in vier panelen die een windmolen, de zon achter een wolk, bomen en een waterval laten zien
Hernieuwbare energie wordt uit bronnen gehaald die op natuurlijke wijze aangevuld worden, zoals wind en zon.
Bron

Samenwerken om een CO2-vrije toekomst voor iedereen te scheppen.

Collectief actie ondernemen voor het klimaat

Ons volledig CO2-vrije energie programma heeft als doel om een eind te maken aan de uitstoot die verbonden is met het elektriciteitsverbruik van ons bedrijf en tegen 2030 schone energie te gebruiken op elk uur van de dag.

Illustratie van een gloeilamp, een windmolen en een batterij om CO2-neutraliteit aan te duiden
Als een energiebron CO2-vrij is, stoot deze geen CO2 uit. Hieronder vallen CO2-vrije technologieën zoals grootschalige opslag in accu's, koolstofafvang en hernieuwbare bronnen.
Bron

2021

We ondertekenden de eerste zakelijke overeenkomst ter wereld voor geavanceerde geothermische energie.

Meer informatie over dit geothermische energieproject
Een medewerker bouwt en inspecteert een Nest-thermostaat

2022

Tegen 2022 willen we 1 miljard mensen nieuwe manieren bieden om duurzamer te leven via onze basisproducten.

Bekijk hoe we iedereen helpen duurzamere keuzes te maken

2025

20.000 banen in de schone energie zijn te danken aan de CO2-vrije energiecontracten, samenwerkingsverbanden op het gebied van schone technologie en andere stappen van Google om tegen 2030 een 24/7 CO2-vrije energievoorziening te bereiken.

Lees meer over ons duurzaamheidsstreven

2030

CO2-vrije energie 24/7

Terwijl we met onze partners manieren blijven ontdekken om onze doelen te bereiken, bijvoorbeeld door geavanceerde geothermische energie te benutten en CO2-intelligente computers in te voeren, hopen we te laten zien dat een CO2-vrije toekomst binnen ieders bereik ligt.

Onze nieuwste inspanningen