Ιστορίες

Μαθαίνουμε ακούγοντας: Τα σχόλια των εργατών μας επηρεάζουν τη στρατηγική μας

Οκτώβριος 2018

Επιλεγμένη τεχνολογία

Κώδικας δεοντολογίας προμηθευτών

Ποιους βοηθάμε

Τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε

Ο ρόλος μας

Εκτός από την πραγματοποίηση αυτοαξιολογήσεων των προμηθευτών, αξιολογήσεων κινδύνου και επιτόπιων ελέγχων, δημιουργούμε ευκαιρίες για άμεση αλληλεπίδραση με τα άτομα που εργάζονται στις γραμμές παραγωγής των προμηθευτών μας, μέσω της πρωτοβουλίας μας για διεξαγωγή ερευνών εργατών

Μια ματιά σε ένα από τα εργοστάσια προμηθευτών μας στην Κίνα

Το πρόγραμμα υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (RSC) της Google ενισχύει τη συμμόρφωση με τον Κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών, ο οποίος βασίζεται στη συνεισφορά των εργατών, στην τοπική νομοθεσία και στις βασικές μας αξίες. Εκτός από την πραγματοποίηση αυτοαξιολογήσεων προμηθευτών, αξιολογήσεων κινδύνων και επιτόπιων ελέγχων, δημιουργούμε ευκαιρίες για άμεση αλληλεπίδραση με τα άτομα που εργάζονται στις γραμμές παραγωγής των προμηθευτών μας, μέσω της πρωτοβουλίας μιας για διεξαγωγή ερευνών εργατών, η οποία ξεκίνησε το 2015. Πιστεύουμε ότι αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι βασικές για να κατανοήσουμε τις εργασιακές συνθήκες στα εργοστάσια των προμηθευτών και να καλύψουμε τις προτεραιότητες των εργατών.

Παρότι όμως αυτά τα αποτελέσματα ερευνών είναι σημαντικά για τους εργάτες και την Google, είναι και καθοριστικής σημασίας για τους κατασκευαστές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα, οι οποίοι καλούνται να βρουν νέους τρόπους διατήρησης των εργατών εν όψει των υψηλών ποσοστών ανανέωσης προσωπικού. Ακόμη και τα εργοστάσια με την ομαλότερη λειτουργία μπορούν να χάσουν 15% έως 20% του εργατικού δυναμικού τους σε έναν μήνα και κάποιοι προμηθευτές αναφέρουν ποσοστά ανανέωσης προσωπικού έως και 70% μετά το Σεληνιακό Νέο Έτος.

"Οι προμηθευτές μας εκτιμούν πραγματικά τα σχόλια", λέει η Leann Speta, επικεφαλής του προγράμματος RSC της Google. "Με την εργασιακή κρίση να βαθαίνει σε βασικούς τομείς παραγωγής, οι προμηθευτές αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει να εργαστούν σκληρότερα για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των εργαζομένων. Εμείς τους βοηθάμε να αντιμετωπίσουν την κρίση, αναφέροντάς τους όσα μας έχουν πει οι εργάτες σχετικά με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους".

Σχόλια με σημασία

Το να ακούμε απευθείας τι λένε οι εργάτες αποτελεί βασικό στόχο των ερευνών εργατών. Οι έρευνες πραγματοποιούνται μέσω tablet ή κινητών τηλεφώνων με Wi-Fi και ζητούν από τους εργάτες να παράσχουν σχόλια σε τομείς όπως η εργασιακή ικανοποίηση, η υγεία και η ασφάλεια, οι εργασιακές συνθήκες, οι σχέσεις εργατών και διοίκησης, οι εργάσιμες ώρες, οι μισθοί και οι παροχές. Πέρυσι, περίπου 1.000 άτομα από 10 διαφορετικά εργοστάσια προμηθευτών συμμετείχαν στην έρευνα. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας για τις έρευνες εργατών, έχουμε συλλέξει άμεσα, ανώνυμα σχόλια από κατά προσέγγιση 2.000 εργάτες.

Συλλέγουμε επίσης άμεσα σχόλια κατά τη διάρκεια των επιτόπιων αξιολογήσεων, που περιλαμβάνουν προσωπικές συνεντεύξεις, συζητήσεις σε μικρές ομάδες και άλλους τύπους ερευνών. Λάβαμε σχόλια από επιπλέον 4.700 άτομα από το 2013 μέσω αυτών των αξιολογήσεων.

Επιλέγουμε τυχαία τους συμμετέχοντες στις έρευνες και τις συνεντεύξεις από μια ομάδα εργατών που πληροί διάφορα κριτήρια. Αυτό μας βοηθάει να εξασφαλίσουμε ότι συλλέγουμε στοιχεία από ένα μεγάλο εύρος εργαζομένων και προσωρινών εργαζομένων. Όλα τα σχόλια είναι ανώνυμα, για την προστασία των εργατών από αντίποινα. Με την ολοκλήρωση κάθε έρευνας, συνεργαζόμαστε με τη διοίκηση των προμηθευτών για τρόπους βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών.

"Συνήθως συζητάμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα διοίκησης στην πρόσληψη και τη διατήρηση εργατών", εξηγεί η Serena Chen, διευθύντρια προγράμματος της πρωτοβουλίας ερευνών εργατών. "Στη συνέχεια, αναζητούμε νέες ιδέες για να καλύψουμε τις προτεραιότητες των εργατών και μοιραζόμαστε βέλτιστες πρακτικές που μάθαμε από άλλα εργοστάσια".

Μια ομάδα εργατών συναντιούνται σε μια περιοχή του εργοστασίου.
Το 2017 σχεδόν 1.000 άτομα από 10 διαφορετικές τοποθεσίες συμμετείχαν στην έρευνα εργατών μας, η οποία πραγματοποιείται μέσω tablet ή κινητών τηλεφώνων με Wi-Fi.

Οι έρευνες έχουν μερικές φορές απρόσμενα αποτελέσματα. Όσον αφορά τους μισθούς, οι έρευνες δείχνουν ότι, όταν οι εργάτες καταλαβαίνουν με σαφήνεια πώς υπολογίζονται οι μισθοί τους, είναι πιθανότερο να πιστεύουν ότι αμείβονται δίκαια. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι προμηθευτές πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκστρατείες σε σχέση με τους μισθούς. Όσον αφορά τις βελτιώσεις στο εργοστάσιο, περισσότεροι εργάτες δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν μια καλύτερη υπηρεσία κυλικείου (για παράδειγμα, περισσότερες επιλογές φαγητού από κοντινές περιοχές και πιο νόστιμα γεύματα) αντί για μειωμένο ωράριο.

Σύμφωνα με τις έρευνες, οι νεότερες γενιές θέλουν αυξημένες ευκαιρίες εργασιακής εξέλιξης περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ένα αίτημα που αποτελεί πρόκληση σε έναν κλάδο που δεν είναι γνωστός για την εργασιακή κινητικότητα που προσφέρει. "Τονίζουμε τη σημασία της εκπαίδευσης των προϊσταμένων, ώστε να έχουν καλή επικοινωνία με τους εργάτες", λέει η Chen. "Κάποιοι προϊστάμενοι εφαρμόζουν παραδοσιακά στιλ διοίκησης, αλλά βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι εργάτες θέλουν μέντορες και ηγέτες".

Προτεραιότητα οι άνθρωποι

Παρότι είναι σημαντικό να υποστηρίζονται οι προμηθευτές για να μπορούν να κρατήσουν τους εργαζομένους τους, οι έρευνές μας θέτουν επίσης τους εργάτες στο επίκεντρο των προσπαθειών μας σχετικά με τη συμμόρφωση και τη βιωσιμότητα, αξίες που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές για τη δημιουργία μιας δίκαιης και ισότιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Δημιουργήσαμε το πρόγραμμα RSC όχι μόνο για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και τις εταιρικές πολιτικές, αλλά και για να ενσωματώσουμε ιδέες απευθείας από τα άτομα που κατασκευάζουν τα προϊόντα μας και από άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Θέλουμε να γνωρίζουμε ποιες αλλαγές θέλουν να δουν περισσότερο τα άτομα στα εργοστάσια, όπως υψηλότερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες στους κοιτώνες και ευκαιρίες εργασιακής εξέλιξης. Η επικοινωνία με τη διοίκηση αποτελεί άλλον έναν τομέα εστίασης στην έρευνά μας. Νιώθουν άνετα τα άτομα να προσεγγίζουν τους προϊσταμένους τους όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα; Πού μπορούν να απευθυνθούν για να υποβάλουν μια καταγγελία;

"Όταν μιλάω με προμηθευτές, τονίζω πάντα το ποσοστό των εργατών που εμπιστεύονται τη διοίκηση και το πόσο σίγουροι αισθάνονται οι εργάτες για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους", λέει η Chen. "Αυτό αποκαλύπτει πολλά σχετικά με την κουλτούρα ενός εργοστασίου, συμπεριλαμβανομένου του εάν οι προϊστάμενοι ενδιαφέρονται για τα σχόλια των εργατών".

Κοντινή λήψη εργάτριας σε εργοστάσιο που γελάει έχοντας το χέρι στο πρόσωπό της και φοράει καρό εργοστασιακή στολή.
Οι έρευνές μας μάς δίνουν πληροφορίες για τις αλλαγές που θέλουν να δουν τα άτομα στα εργοστάσια, όπως καλύτερη υπηρεσία κυλικείου ή περισσότερες ευκαιρίες εργασιακής εξέλιξης.

Θέλουμε επίσης να γνωρίζουμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα άτομα στο εργοστάσιο για λόγους συμμόρφωσης, καθώς τα δεδομένα των ελέγχων δεν χαρακτηρίζονται πάντα από διαφάνεια.

"Αν οι κάρτες χρόνου ενός προμηθευτή υποδεικνύουν ότι οι εργάτες δεν κάνουν υπερωρίες, αλλά οι ίδιοι λένε ότι θέλουν να παίρνουν όσες πιο πολλές υπερωρίες μπορούν, κάτι δεν πάει καλά", λέει η Speta. "Ενσωματώνουμε αυτές τις πληροφορίες στη γενική αξιολόγηση της τοποθεσίας και συνεχίζουμε με συνεντεύξεις εμβάθυνσης και άλλες έρευνες". Οι έρευνες εργατών είναι μία μόνο από τις πολλές συνιστώσες των επιτόπιων αξιολογήσεων, που περιλαμβάνουν επίσης ξεναγήσεις στο εργοστάσιο και στους κοιτώνες, συσκέψεις με τη διοίκηση, προσωπικές συνεντεύξεις με τους εργάτες και ελέγχους εγγράφων.

Οι έρευνες προσφέρουν επίσης άλλο ένα όφελος ως προς τη συμμόρφωση: Συνδέοντας την υψηλότερη ικανοποίηση των εργατών με βελτιωμένα ποσοστά διατήρησης, τα αποτελέσματα δημιουργούν μια επιχειρηματική προοπτική για βελτίωση των εργασιακών συνθηκών. Έτσι, δημιουργείται η επιθυμία για ακόμη περισσότερη πληροφόρηση.

"Το πρόγραμμα είχε πολύ θετική υποδοχή", λέει η Speta. "Προμηθευτές μάς ζήτησαν να κάνουμε και άλλες έρευνες ώστε να λάβουν περισσότερα σχόλια. Σε αυτό το περιβάλλον, η δημιουργία εμπιστοσύνης, ακούγοντας τις φωνές των εργατών, είναι πολύ σημαντική".