Ιστορίες

Η γνώση είναι δύναμη: Μετατρέποντας τα περιβαλλοντικά insight σε δράση

Σεπτέμβριος 2018

Επιλεγμένη τεχνολογία

Χάρτες Google

Μοντελοποίηση δεδομένων

Μηχανική εκμάθηση

Ποιους βοηθάμε

Πόλεις

Ο ρόλος μας

Συνεργαζόμαστε με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, για να εξισώσουμε τις ευκαιρίες για τις μικρότερες πόλεις, να ενισχύσουμε τα insight εκπομπών των μεγάλων πόλεων και, τέλος, να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Βασιζόμενες σε τεράστια σύνολα δεδομένων για το διοξείδιο του άνθρακα ως σημείο αναφοράς, διάφορες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Βερολίνο, το Όσλο και το Ρίο ντε Τζανέιρο δεσμεύτηκαν να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακά τους κατά 80% μέσα στα επόμενα 30 έτη. Πολλές μικρές και μεσαίες πόλεις, ωστόσο, στερούνται τους πόρους για να συγκεντρώσουν δεδομένα όπως οι εκπομπές κτιρίων και δυσκολεύονται να θέσουν αυστηρές δεσμεύσεις για το διοξείδιο του άνθρακα μόνες τους.

Η Εξερεύνηση περιβαλλοντικών insight (EIE), ένα νέο εργαλείο στο διαδίκτυο, το οποίο δημιουργήθηκε από την Google σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια (GCoM), είναι σχεδιασμένη για να βοηθάει στην εξίσωση των ευκαιριών για τις μικρότερες πόλεις, στην ενίσχυση των insight εκπομπών των μεγάλων πόλεων και, τελικά, στην επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Η εύχρηστη διεπαφή της EIE εμφανίζει δεδομένα σε πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών κτιρίων, των εκπομπών μέσων μεταφοράς και των δυνατοτήτων χρήσης ηλιακών οροφής.
Η εύχρηστη διεπαφή της EIE εμφανίζει δεδομένα σε πέντε κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών κτιρίων, των εκπομπών μέσων μεταφοράς και των δυνατοτήτων χρήσης ηλιακών οροφής.

Η EIE έχει δημιουργηθεί από την ομάδα Κοινωνικής προσφοράς Google Earth και αναλύει δεδομένα των Χαρτών Google για να προσφέρει πλούσια insight σχετικά με το περιβάλλον μας. Η EIE συνδυάζει αυτές τις πληροφορίες με δεδομένα τρίτου μέρους και βασικούς συντελεστές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG), προκειμένου να κάνει εκτιμήσεις για το διοξείδιο του άνθρακα και τις δυνατότητες μείωσής του για πόλεις σε όλο τον κόσμο. Με την EIE, τα σύνολα δεδομένων που κάποτε απαιτούσαν επιτόπιες μετρήσεις μπορούν πλέον να αξιολογηθούν εικονικά, καταρρίπτοντας τα εμπόδια που εμποδίζουν τις πόλεις να αναλάβουν δράση.

"Μερικές μεγάλες πόλεις έχουν εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα εκπομπών για την κατάρτιση απογραφικών καταλόγων", λέει η Amanda Eichel, γενική διευθύντρια της γενικής γραμματείας της GCoM, μιας διεθνούς συμμαχίας στην οποία συμμετέχουν περίπου 10.000 πόλεις και τοπικές αρχές που έχουν δεσμευτεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. "Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία, όπως οι μικρές έως μεσαίες πόλεις και οι πόλεις σε αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου, δεν έχει πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα ή δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει μια διεργασία που απαιτεί χρόνο και μπορεί να έχει απαγορευτικό κόστος. Και σε αυτές τις περιοχές θα λάβει χώρα το μεγαλύτερο μέρος της δράσης σε σχέση με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτόν τον λόγο, οι πληροφορίες στην Εξερεύνηση περιβαλλοντικών insight αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία".

Οι τρέχοντες απογραφικοί κατάλογοι των πόλεων επιβεβαιώνουν την κατάσταση. Μέχρι σήμερα, 9.500 πόλεις έχουν δεσμευτεί να συμμορφωθούν με τη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία προσφέρει ένα επίσημο σχέδιο και ένα χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή εξάλειψη της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Όμως, μόνο το 65% αυτών των πόλεων διαθέτει απογραφικούς καταλόγους με πληροφορίες όπως οι εκπομπές κτιρίων και μέσων μεταφοράς. Ακόμη λιγότερες διαθέτουν πλήρεις απογραφικούς καταλόγους. Η EIE θα παρέχει μεγάλο μέρος αυτών των δεδομένων που λείπουν, ξεκινώντας από τις εκπομπές κτιρίων και μέσων μεταφοράς, που είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουν οι πόλεις σημεία αναφοράς, και διευρύνοντας τις πληροφορίες στη συνέχεια.

Συγκέντρωση δεδομένων για παρότρυνση σε δράση

Την τελευταία δεκαετία καθιστούμε τα εργαλεία δορυφορικής χαρτογράφησης και την ανάλυση δεδομένων της Google διαθέσιμα σε ερευνητές και κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η διατήρηση πόρων και η ποιότητα αέρα. Με αυτά τα επιστημονικά δεδομένα, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων έχουν τη δύναμη να αναλαμβάνουν τεκμηριωμένη δράση.

Με την EIE, εφαρμόζουμε τις ίδιες αρχές για να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο των εκπομπών σε τοπικό επίπεδο.

Η EIE είναι σχεδιασμένη για να απλοποιεί τη συλλογή δεδομένων, βοηθώντας τις πόλεις να συμπληρώνουν τους υφιστάμενους απογραφικούς καταλόγους δεδομένων με μερικά κλικ. Με πληρέστερους απογραφικούς καταλόγους, οι πόλεις διαθέτουν ακριβέστερα σημεία αναφοράς, βάσει των οποίων μπορούν να δημιουργούν πολιτικές και να μετρούν την πρόοδό τους. Ακόμη και οι πόλεις με πλούσιους απογραφικούς καταλόγους δεδομένων θα θεωρήσουν πολύτιμα τα δεδομένα της EIE για την ενίσχυση ή την επιβεβαίωση των πιο πρόσφατων αναλύσεών τους για το αποτύπωμα άνθρακα.

Αρχικά, λαμβάνουμε δεδομένα από τέσσερις τομείς: εκπομπές κτιρίων, εκπομπές μέσων μεταφοράς, δυνατότητες χρήσης ηλιακής ενέργειας και 20ετείς προβλέψεις για το κλίμα. Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Εκπομπές κτιρίων", για παράδειγμα, εμφανίζονται πολύχρωμοι χάρτες που οπτικοποιούν τον αντίκτυπο των εκπομπών για σπίτια και μη οικιστικά κτίρια.

Παρέχονται από γενικά έως συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, όπως το ποσοστό διάφορων τύπων εκπομπών, η χρονική περίοδος από την οποία λήφθηκαν τα δεδομένα και βασικά συμπεράσματα. Ο ιστότοπος περιέχει επίσης συνδέσμους προς άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως τρόπους μείωσης των εκπομπών. Οι χρήστες μπορούν να τροποποιούν ή να προσαρμόζουν τους συντελεστές εκπομπών για να αναπαράγουν συγκεκριμένα σενάρια.

Τα δεδομένα εκπομπών γίνονται πιο συγκεκριμένα όσο πιο πολύ εξερευνάτε μια τοποθεσία.
Τα δεδομένα εκπομπών γίνονται πιο συγκεκριμένα όσο πιο πολύ εξερευνάτε μια τοποθεσία.

Οι πιθανές χρήσεις είναι πάρα πολλές. Τα δεδομένα παρέχουν insight στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και στους ερευνητές, ώστε να δημιουργούν τεκμηριωμένες πολιτικές για τις εκπομπές σε επίπεδο πόλης, ενώ μπορούν παράλληλα να επηρεάσουν και συγκεκριμένα έργα. Για παράδειγμα, μια πόλη με μια νέα γραμμή συγκοινωνιών μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της γραμμής στο προφίλ εκπομπών της, προτού αποφασίσει αν θα προχωρήσει διευρύνοντας το έργο ή αλλάζοντας προσέγγιση γενικά.

Η EIE, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2018, ξεκινάει με μερικές πόλεις ως έκδοση beta. Αυτές οι αρχικές πόλεις περιλαμβάνουν τις εξής: Μελβούρνη (Αυστραλία), Μπουένος Άιρες (Αργεντινή), Βικτώρια (Καναδάς), Πίτσμπουργκ (Πενσυλβάνια) και την τοποθεσία της παγκόσμιας έδρας της Google, το Mountain View στην Καλιφόρνια. Ξεκινώντας με λίγες πόλεις, έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να συλλέξουμε σχόλια από πόλεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα μας μπορούν να τις εξυπηρετήσουν καλύτερα. Σε βάθος χρόνου, η Google σχεδιάζει να καταστήσει διαθέσιμες αυτές τις περιβαλλοντικές πληροφορίες σε χιλιάδες κωμοπόλεις, πόλεις και περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Καλύπτουμε ένα κενό ενημέρωσης, συνεργατικά

Η EIE προέκυψε από τα άλλα έργα της Google που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του Project Air View και του Project Sunroof. Συλλογικά, τα έργα παρήγαγαν ένα τεράστιο σύνολο δεδομένων υψηλής ποιότητας που αφορούν την επίδραση διοξειδίου του άνθρακα των πόλεων. Όπως αντιληφθήκαμε, τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο για να κινητοποιηθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, τα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς να αναλάβουν συλλογική δράση. Ωστόσο, για να το κάνουμε αυτό αποτελεσματικά, έπρεπε να διοχετεύσουμε τις πληροφορίες σε πακέτα μη επεξεργασμένων δεδομένων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πρακτικά και να απορροφηθούν εύκολα.

Κι επειδή δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας, αρχίσαμε να αναζητάμε τον κατάλληλο συνεργάτη. Το GCoM, που ιδρύθηκε από παγκόσμια δίκτυα πόλεων και με την υποστήριξη της Bloomberg Philanthropies και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συλλέγει τα πλήρη δεδομένα που θέλαμε να αντλήσουμε κι εμείς, αλλά χρησιμοποιεί άλλες πηγές και μεθοδολογίες. Το GCoM διαθέτει επίσης λεπτομερείς γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες των περιβαλλοντικών πολιτικών και των εμποδίων από τον χώρο της πολιτικής που αποτρέπουν την αλλαγή και τη δράση.

Σε εσωτερικό επίπεδο, η ομάδα Κοινωνικής προσφοράς Earth εργάστηκε σε ολόκληρη την Google, για να βρει ειδικούς καταγραφής διοξειδίου του άνθρακα, μηχανικούς λογισμικού αγωγών, δεινούς αφηγητές και ειδήμονες στην οπτικοποίηση δεδομένων για τη δημιουργία της πλατφόρμας. Φέραμε στο τραπέζι τους πλούσιους απογραφικούς καταλόγους δεδομένων της Google, μαζί με τη βαθιά εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων και στην εμπειρία χρήστη.

"Το GCoM εντόπισε πού βρίσκονταν τα κενά δεδομένων", λέει η Rebecca Moore, επικεφαλής της ομάδας Κοινωνικής προσφοράς Earth. "Πραγματοποιήσαμε πολύωρες συσκέψεις με το προσωπικό του GCoM, που μας βοήθησε φέρνοντάς μας σε επαφή με διάφορες πόλεις, ώστε να αναλύσουμε μαζί τις ανάγκες. Το GCoM μας βοήθησε να αντλήσουμε συγκεκριμένα κομμάτια πληροφοριών που χρειάζονται οι πόλεις".

Όπως ισχύει και για τα άλλα εργαλεία πληροφοριών της Google, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη, τη συγκέντρωση και τη διοχέτευση των συνόλων δεδομένων της EIE είναι διαθέσιμη για έλεγχο στον ιστότοπο. Μήνες πριν από την κυκλοφορία της EIE, ξεκινήσαμε επίσης μια αυστηρή διεργασία διασφάλισης ποιότητας.

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν ο συντονισμός των δεδομένων μας με τους απογραφικούς καταλόγους μεγάλων πόλεων, τα δεδομένα των οποίων λαμβάνονται συχνά με ασυνεπείς τρόπους και βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογίες. Αυτό πρόκειται να αλλάξει με την παρουσίαση του προτύπου πλαισίου αναφοράς του GCoM. Μέσω αυτού του προτύπου, οι πόλεις θα αναφέρουν τις ίδιες πληροφορίες και σε τυποποιημένη μορφή. Στόχος της EIE είναι η δημιουργία μιας καθολικής πηγής, σύμφωνης με αυτή τη μεθοδολογία, ώστε όλες οι πόλεις να εργάζονται χρησιμοποιώντας το ίδιο επίπεδο πληροφοριών. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε πόλεις που στερούνται τους πόρους για να ξεκινήσουν αποτελεσματικά τη διεργασία αξιολόγησης.

Στην Google, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι μόνο η αρχή ενός εκτενούς αφηγήματος, το οποίο θα προσφέρει σε χιλιάδες πόλεις πλήρη σύνολα δεδομένων με πρακτική εφαρμογή, και, ταυτόχρονα, ένα μόνο κεφάλαιο στην ευρύτερη ιστορία του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Αυτό το ταξίδι δεν έχει τέλος, έχει μόνο τον στόχο να εμπνεύσει την αλλαγή.

"Φανταστείτε τι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε, αν κάθε πόλη στον κόσμο συμμετείχε στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής", λέει η Moore. "Πώς θα έμοιαζε ο κόσμος;"