Logo Google

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

1998

Udržitelnost byla jednou z našich klíčových hodnot už od založení společnosti.

Prozkoumejte naše cíle v oblasti udržitelnosti

2007

Poprvé v historii jsme nakoupili dostatečné množství kvalitních uhlíkových kompenzací za emise, které se nám nepodařilo přímo omezit, čímž jsme naše čisté roční emise snížili na nulu.

Další informace o uhlíkových kompenzacích
Pohled shora na pole sousedící s řadami solárních panelů

2010

Byli jsme první technologickou společností, která začala ve velkém nakupovat obnovitelnou energii prostřednictvím smluv PPA, čímž jsme pomohli rozšířit dostupnost čisté energie a zároveň snížit cenu.

Obrázek větrné elektrárny, stromu a slunce na ikoně dokumentu
Účelem smlouvy o koupi energie, neboli PPA, je nákup energie u konkrétního výrobce po stanovenou dobu za sjednanou cenu.
Zdroj
Další informace o naší první smlouvě PPA

2017

Mezi srovnatelně velkými společnostmi jsme se stali první firmou, která dokázala vykompenzovat 100 % spotřeby elektřiny pomocí obnovitelné energie, a tohoto úspěchu se nám od té doby daří dosáhnout každý rok.

Obrázek zeměkoule s ikonami větrné elektrárny a elektrického proudu
Co znamená, že jsme vykompenzovali naši spotřebu využíváním obnovitelné energie? Za každou kilowatthodinu elektřiny, kterou jsme spotřebovali po celém světě, jsme koupili kilowatthodinu obnovitelné energie.
Zdroj
Přečtěte si o naší cestě ke 100% využívání obnovitelné energie
Větrné elektrárny stojící v trávě pod modrou oblohou

2019

Uskutečnili jsme největší korporátní nákup obnovitelné energie ve své době – balíček 1,6 GW v 18 smlouvách – čímž se z nás stal největší každoroční odběratel obnovitelné energie mezi korporacemi na světě.

Podívejte se, jak obnovitelnou energii využíváme

2020

Stali jsme se první velkou společností, která dokázala vykompenzovat své dosavadní emise uhlíku na nulu.

Další informace o třetí dekádě našich opatření proti klimatickým změnám
Letecká fotografie větrných elektráren v zeleném poli, propojených obslužnými cestami

Stanovujeme tempo opatření proti klimatickým změnám

Byli jsme první velkou korporací, která dosáhla uhlíkové neutrality a vyrovnala 100 % své roční spotřeby elektřiny obnovitelnou energií.

Obrázek váhy s továrním komínem na jedné straně a listy rostliny na druhé
Uhlíková neutralita je stav, kdy jsou emise uhlíku vyprodukované určitým subjektem vykompenzovány úsporou ekvivalentního množství uhlíku jinde na světě.
Zdroj
Obrázek složený ze čtyř částí, na kterých je větrná elektrárna, slunce za mrakem, stromy a vodopád
Obnovitelná energie je získávána ze zdrojů, které se samy přirozeně doplňují. Jedná se například o větrnou nebo solární energii.
Zdroj

Společným úsilím dosáhneme bezuhlíkové budoucnosti pro všechny.

Společný postup proti klimatickým změnám

Cílem našeho programu nepřetržitého využívání bezuhlíkové energie je eliminovat emise související s provozní spotřebou elektřiny a do roku 2030 začít využívat čistou energii každou hodinu každého dne.

Ilustrace žárovky, větrné elektrárny a baterie značící uhlíkovou neutralitu
Pokud je zdroj energie bezuhlíkový, znamená to, že neprodukuje žádné emise uhlíku. Mezi bezuhlíkové technologie patří například velkokapacitní bateriová úložiště, zachytávání oxidu uhličitého nebo obnovitelné zdroje.
Zdroj

2021

Podepsali jsme první korporátní smlouvu na světě na geotermální energii nové generace.

Další informace o projektu získávání elektřiny z geotermální energie
Pracovník sestavuje a kontroluje termostat Nest

2022

Zavázali jsme se, že do roku 2022 nabídneme miliardě lidí prostřednictvím našich základních produktů nové možnosti, jak žít udržitelnějším způsobem.

Podívejte se, jak lidem pomáháme dělat udržitelnější rozhodnutí

2025

Smlouvy o dodávkách bezuhlíkové energie, partnerství v odvětví čisté energie a další kroky, které společnost Google podnikne s cílem začít do roku 2030 nepřetržitě využívat bezuhlíkovou energii, vytvoří 20 000 pracovních míst v oblasti čisté energie.

Přečtěte si více o našich závazcích

2030

Nepřetržité využívání bezuhlíkové energie

Doufáme, že s postupným osvojováním znalostí a navazováním spolupráce k dosažení našich cílů (například využívání geotermální energie nové generace nebo zavedení výpočetní techniky zohledňující uhlíkovou stopu) dokážeme, že k bezuhlíkové budoucnosti může dojít kdokoli.

Naše nejnovější iniciativy